Nemocničné kliniky a oddelenia


Urgentný príjem 1. typu

Prízemie monobloku - západný trakt (urgentný príjem)
- ambulancie

Centrálna sterilizácia

Prízemie monobloku - západný trakt

Centrálne operačné sály

1. poschodie monobloku - severo-západný trakt

Gynekologicko-pôrodnícka klinika
(ženské ochorenia a pôrodnica)

2. poschodie monobloku
3. poschodie monobloku - západ (mamičky po pôrode)
- nadštandardná izba
- ambulancie

Nemocničná lekáreň
(iba pre potreby FNsP Nové Zámky)

prízemie - východný trakt (osobitný vchod)

Klinika fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Prízemie monobloku - východný trakt (rehabilitačná časť)
6. poschodie monobloku - východ (lôžková časť)
- nadštandardná izba
- ambulancie

Oddelenie klinickej farmakológie

1. poschodie monobloku - východný trakt
- ambulancia

Oddelenie klinickej onkológie

8. poschodie monobloku - západ
- ambulancie

Oddelenie patológie

Budova patológie

Pediatrická (detská) klinika

Prízemie v budove pediatrickej kliniky
- ambulancie
- pre rodičov

Psychiatrické oddelenie

Budova pe­diatric­kej kliniky
Akútna časť: prízemie
Sanatórna časť: 1. poschodie
- ambulancie

Ústav hematológie

Prízemie monobloku - severovýchodný trakt (prístup z 1. poschodia)
- ambulancia

Ústav mikrobiológie

1. poschodie monobloku - severovýchodný trakt

Verejná lekáreň

Prízemie monobloku - vestibul

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk