Oddelenie Primár Lekári Vedúca sestra Ambulancia Nadštandardná izba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizácia: 8. poschodie monobloku na Slovenskej ulici

   V FNsP Nové Zámky Oddelenie úrazovej chirurgie zahájilo svoju činnosť 1.1.1993. Oddelenie má 30 lôžok, 8 izieb pre štandardnú starostlivosť s tromi lôžkami, JIS s 3 lôžkami a sledovacou miestnosťou pre sestru a jednu nadštandardnú izbu podľa záujmu s možnosťou pre 1 alebo 2 osoby, s vlastným sociálnym zariadením, chladničkou, televíznym prijímačom, skrinkou na odloženie osobných vecí.
   Oddelenie úrazovej chirurgie poskytuje komplexnú liečebno - preventívnu starostlivosť chorým s úrazmi a ich následkami. Náplňou je konzervatívna a operačná liečba úrazov pohybového aparátu v plnom rozsahu podľa požiadaviek modernej vedy, vrátane náhrad bedrového kĺbu TEP, CHP, náhrady ramenného kĺbu - CKP u čerstvých úrazov, ďalej operácie úrazov brušnej a hrudnej dutiny, arthroskopické vyšetrenie úrazov kolenného kĺbu, ktoré sa vykonávajú permanentne bez čakacej lehoty.
   Oddelenie sa špecializuje na vnútrodreňové klincovanie zlomenín dlhých kostí a má k dispozícii konsignačný sklad osteosyntetického materiálu.
  Moderné riešenie zlomenín horného konca stehnovej kosti sa vykonáva aplikáciou Trochanterických klincov z titánu, bez potreby odstraňovania materiálu, ktoré sú výhodné u starších a polymorbidných pacientov.
   Naše špecializované služby poskytujeme aj pre širšie spádové územie.
   Medzi nadštandardné výkony patria náhrady bedrových kĺbov. Ako úväzkový pracovník oddelenia úrazovej chirurgie je prof. MUDr. Jiří Látal, CSc, je garantom odbornej úrovne tohto programu.

Jednotka intermediárnej starostlivosti oddelenia úrazovej chirurgie poskytuje komplexnú starostlivosť o pacientov v stave ohrozenia životne dôležitých funkcií, intenzívnu starostlivosť v pooperačnom období.

Prevádzka oddelenia je nepretržitá a organizovaná tak, aby sa všetky úlohy zdravotnej starostlivosti navzájom doplňovali a zabezpečili všetky potreby, slúžiace k zdravotnej starostlivosti o chorých.
Súčasťou zdravotnej starostlivosti je aj komplexná rehabilitačná starostlivosť o hospitalizovaných pacientov.

Ošetrovateľská starostlivosť na oddelení zabezpečuje 14 sestier a 6 sanitárov. Ich cieľom je poskytovať kvalitnú, odbornú ošetrovateľskú starostlivosť, ktorá sa orientuje na pacienta, na jeho bio-psycho-sociálne potreby.

Priemerná doba hospitalizácie na oddelení je 4,51 dňa.

  2005 2006 2007
Počet hospitalizovaných: 1609 1698 1707

Najčastejšie diagnózy:

  2004 2005 2006 2007
Úraz hlavy 570 546 619 618
Úrazy končatín 848 825 827 818
Úrazy chrbtice 77 74 70 59
Úrazy hrudníka 84 66 78 64
Úrazy brucha 30 20 17 24
Popáleniny 5 6 11 8
Polytraumy 18 26 36 82

 

  2005 2006 2007
Počet operácií: 948 862 917

Najčastejšie operačné výkony v roku 2007:

Operácia stehnovej kosti 170
CKP – endopretézy 44
TEP – endoprotézy 16
CKP ramennej kosti 5
ASK 70
OP členka 53
OP HK 133
Odstránie kovového materiálu 179
OP brucha 13