Rôzne


Všeobecné informácie - zriadenie NsP, právne postavenie, poslanie a predmet činnosti, základné členenie a zabezpečenie uplatňovania zákona NR SR č.211/2000 Z.z.

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk