Chirurgická klinika (9. poschodie)

názov pracoviska klapka priama linka
primár - MUDr. J. Miček 2205
vedúca sestra - PhDr. D. Skuráková 2680
dokumentačná sestra + sekretariát 2215
staničná sestra - východ 2141
staničná sestra - západ 2645
JIS 2807
ambulancia sever 2897
lekárska izba
MUDr. A. Vojna
2409
lekárska izba
MUDr. S. Demo, MUDr. J.Miček
2700
lekárska izba
MUDr. F. Juhás, MUDr. D. Habrman,
V. Gabovda
2567
lekárska izba
MUDr. E. Loránd, MUDr. K. Füssi,
MUDr. G. Varga
2628
lekárska izba
MUDr. M. Ujváryová
2506
chodba pacienti - východ 2488
chodba pacienti - západ 2499
[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk