Urgentný prijem 1. typu (prízemie, západný trakt)

názov pracoviska klapka priama linka
primár oddelenia - MUDr. R. Bartha 2754
vedúca sestra - Mgr. V. Kučerová 2467
prijímacia kancelária 2229 035 / 642 8668
príjmová ambulancia - stála služba 2736
interná ambulancia 2636
chirurgická ambulancia 2796
ambulancia vnútorného lekárstva
- predoperačné vyšetrenia
2836
lekári 2305 2505
šatňa 2354
šatňa centrálna 2453
denná miestnosť sestry 2686
denná miestosť sanitári 2696
informátor vestibul 2129
[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk