Centrálna sterilizácia (prízemie)

názov pracoviska klapka priama linka
vedúca sestra - PhDr. Mgr. L. Kollárová, PhD. 2147
úsek prádla 2358
formaldehyd. sterilizácia 2485
úsek sterilizácie 2578
výdajňa zdrav. materiálu 2878
denná miestnosť
2258
chodba 2778
[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk