Pediatrická klinika (prízemie budovy pediatrickej kliniky)

názov pracoviska klapka priama linka
primár - MUDr. V. Haramiová 2261
2780
vedúca sestra - Mgr. M. Dragúňová 2815
dokumentačná sestra 2263
príjmová ambulancia 2105
JIS 2236
malé deti 2535
veľké deti 2443
lekárska izba 2156
lekárska izba 2261
lekárska izba 2511
lekárska izba 2675
logopéd 2815
kuchynka 2818
mliečna kuchynka 2248
pedagogický kabinet 2601
učiteľky ZŠ 2603
učiteľky SZŠ 2729
chodba pac. malé deti 2805
:: ambulantná časť
imuno-alergologická amb.
- MUDr. V. Haramiová
2428
nefrologická ambulancia
- MUDr. A. Kováčová
2328
kardiologická ambulancia
- MUDr. R. Haramia
2613

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk