Oddelenie klinickej farmakológie (1. poschodie, východný trakt)

názov pracoviska klapka priama linka
primár oddelenia - MUDr. K. Soboňová, PhD. 2351
ambulancia / vyšetrovňa
+ vedúca sestra
- Mgr. B. Mauschová
2668
lekári 2397
laboratórium 2586
denná miestnosť 2169
[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk