Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

názov pracoviska klapka priama linka
primár oddelenia - MUDr. S. Tóth, PhD. 2191
:: FBLR - rehabilitačná časť (prízemie)
vedúca fyzioterapeutka - Mgr. E. Tašká 2639
ambulancia I - MUDr. S. Tóth, PhD. 2191
sestra ambulancie I 2481
centrálna evidencia 2785
úsek LTV - veľká telocvičňa 2353
úsek elektroliečby 2585
úsek termoterapie (parafín) 2689
úsek vodoliečby 2652
denná miestnosť I 2381
denná miestnosť II 2875
protetické pracovisko 2822
:: FBLR - lôžková časť (6. poschodie)
vedúca sestra - Mgr. K. Révaiová 2490
staničná sestra 2621
lekárska miestnosť
MUDr. L. Ďurišová, MUDr. O. Shlenchak
2253
chodba pacienti 2797
[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk