Geriatrické a Doliečovacie oddelenie (13. poschodie)

názov pracoviska klapka priama linka
primár oddelenia - MUDr. I. Szilágyiová 2244
vedúca sestra - Mgr. B. Visnyei 2538
sekretariát, ambulancia 2294
vyšetrovňa
MUDr. M. Turzová
2791
lekárska izba
MUDr. H. Molnárová, MUDr. H. Prusáková
2151
sestry 2431
pacienti 2886
[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk