Gynekologicko-pôrodnícka klinika (2. poschodie)

názov pracoviska klapka priama linka
primár - MUDr. K. Farulová 2260 035 / 640 1023
vedúca pôrodná asistentka
- PhDr. Bc. M. Bednáriková, PhD.
2197
sekretariát 2360
zasadačka 2142
:: oddelenie gynekológie a pôrodné sály (2. posch.)
staničná sestra 2221
vyšetrovňa 2321
pôrodná sála, vyšetrovňa - príjem,
ultrazvuk
2257
2630
pôrodná sála 2130
operačná sála SC 2606
konzíliá 2360
lekárska izba
MUDr. K. Farulová, MUDr. A. Hladovcová
2117
lekárska izba
MUDr. O. V. Grygoryk,
MUDr. P. Uharček, CSc.,
MUDr. J. Geöreögh
2251
lekárska izba
MUDr. P. Gabovda, MUDr. M. Resútíková,
MUDr. S. Vargová, MUDr. M. Elzerová,
MUDr. N. Czapáriková
2461
lekárska izba
MUDr. L. Hlavatá, MUDr. B. Halmešová,
MUDr. R. Dikácz, MUDr. J. Morvayová
2540
chodba pacientky - východ 2392
:: oddelenie šestonedelia - rooming-in (3. posch.)
staničná sestra 2101
vyšetrovňa 2331
:: ambulantná časť (prízemie)
gynekologická ambulancia,
ambulancia rizikovej gravidity,
centrálny príjem gynekologická ambulancia,
jednodňová zdravotná starostlivosť gynekologická
2658
2360

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk