Gynekologicko-pôrodnícka klinika (2. poschodie)

názov pracoviska klapka priama linka
primár - MUDr. J. Koprdová 2260 035 / 640 1023
vecúca sestra - Mgr. M. Bednáriková 2197
sekretariát 2360
zasadačka 2142
:: oddelenie gynekológie a pôrodné sály (2. posch.)
staničná sestra 2221
2321
vyšetrovňa, pôrodná sála - príjem 2221
2321
pôrodná sála 2221
operačná sála SC 2430
konzíliá 2360
lekárska izba
MUDr. K. Farulová, MUDr. A. Hladovcová
2117
lekárska izba
MUDr. O. V. Grygoryk,
MUDr. P. Uharček, CSc.,
MUDr. J. Geöreögh
2251
lekárska izba
MUDr. P. Gabovda, MUDr. R. Dikácz,
MUDr. J. Morvayová, MUDr. D. Štuková
2461
lekárska izba
MUDr. J. Koprdová, MUDr. L. Hlavatá,
MUDr. B. Halmešová
2540
izba pacientiek - riziková gravidita 2676
chodba pacientky - východ 2392
:: oddelenie šestonedelia - rooming-in (3. posch.)
staničná sestra 2331
vyšetrovňa 2331
:: ambulantná časť (prízemie)
gynekologická ambulancia,
ambulancia rizikovej gravidity,
urogynekologická ambulancia
2658

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk