Ústav hematológie (prízemie)

názov pracoviska klapka priama linka
primár - MUDr. A. Varga 2346
vedúca laborantka - Mgr. E. Doležalová 2189
:: denná prevádzka
príjem materiálu 2200
krvná banka - stála služba 2734 035 / 642 1329
laboratórum hematologické - stála služba 2201
laboratórium hemokoagulačné 2587
lekár 2479
:: hematologická ambulancia
vyšetrovňa I. 2157
vyšetrovňa II. 2493
odber materiálu 2289
[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk