Klinika vnútorného lekárstva I. (11. poschodie)

názov pracoviska klapka priama linka
primár - prof. MUDr. M. Karvaj, PhD., MBA 2455 035 / 640 1040
vedúca sestra - Mgr. R. Legardová 2162
zasadačka 2262
staničná sestra - východ 2341
staničná sestra - západ 2131
lekárska izba - muži 2462
lekárska izba - ženy 2562
chodba pacienti - východ 2688
chodba pacienti - západ 2699
:: koronárna jednotka
vedúci lekár koronárnej jednotky
prof. MUDr. M. Karvaj, PhD.
2662
koronárna jednotka 2862 035 / 640 2575
:: ambulantná časť
predoperačná vyšetrovňa 2795
interná ambulancia
doc. MUDr. T. Ďuriš, CSc., MUDr. K. Sláviková
2237
kardiologická ambulancia I
prof. MUDr. M. Karvaj, PhD.
2559
kardiologická ambulancia II
MUDr. J. Bernátová
diagnostická vyšetrovňa, ECHO-KG, SONO
2801
ambulancia pre poruchy srdcového rytmu 2369
[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk