Klinika vnútorného lekárstva II. (12. poschodie)

názov pracoviska klapka priama linka
primár
MUDr. Zoltán Borbély, PhD.
2524
vedúca setra - PhDr. A. Barteková (zast.) 2364
dokumentačná sestra 2717
staničná sestra - východ 2441
staničná sestra - západ 2144
metabolická jednotka (JIMS) 2895
predoperačná miestnosť 2795
lekárska izba - ženy 2264
lekárska izba - muži 2608
chodba pacienti - východ 2789
chodba pacienti - západ 2799
:: ambulantná časť
nefrologická ambulancia,
endokrinologická ambulancia
2717
gastroenterologická ambulancia 2286
2812
kardiologická ambulancia,
ambulancia vnútorného lekárstva,
hepatologická ambulancia
2380
diabetologická ambulancia,
EKG vyšetrovňa
2874
[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk