Nemocničná lekáreň (iba pre vnútorné potreby FNsP Nové Zámky)

názov pracoviska klapka priama linka
kancelária vedúceho lekárnika:
PharmDr. Z. Ambrušová
2823
laboratórium a príprava liekov 2332
oddelenie prípravy 2203
sklad infúznych roztokov 2359
kancelária ŠZM 2568
kancelária farmaceutov 2685
umyvárka 2715
oddelenie zásob 2841
[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk