Neonatologická klinika (3. poschodie)

názov pracoviska klapka priama linka
primár (prízemie - priestory kliniky FBLR) - MUDr. K. Demová, PhD. 2202
vedúca sestra - PhDr. G. Magyarová, PhD.
ambulancia
2227
úsek JVSN 2627
úsek JRSN 2627
úsek JISN 2331
banka ženského darcovského mlieka 2868
úsek observácie 2301
úsek Rooming-in - západ 2374
sekčná sála 2761
lekári, zasadacia miestnosť 2121
ambulancia rizikových novorodencov
(budova pediatrickej kliniky - prízemie)
2408
ambulancia rizikových novorodencov
(3. poschodie monobloku - východ)
2227
sanitári 2738
prevoz novorodencov 0918 422 280
[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk