Oddelenie klinickej onkológie (8. poschodie)

názov pracoviska klapka priama linka
primár - MUDr. P. Demo 2649
vedúca sestra - Mgr. S. Sztiszkalová 2306
pracovný pult sestry 2813
vyšetrovňa 2154
lekárska izba 2604
lekárska izba 2775
denná miestnosť 2391
chodba pacienti 2643
:: ambulantná časť (prízemie a 1. posch. v budove pediatrickej kliniky)
ambulancia - MUDr. P. Demo 2549 FAX
035 / 6461 390
ambulancia - MUDr. O. Szegeőová 2986
ambulancia - MUDr. Ľ. Gremeň 2149
[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk