Centrálne operačné sály (1. poschodie)

názov pracoviska klapka priama linka
vedúci lekár - MUDr. V. Soboňa 2323
vedúca sestra - PhDr. I. Kisová 2450
recepcia 2300
zobúdzacia stanica 2270
sálové sestry 2458 2186
kuchynka 2303
protokol 2871
sanitári 2100
denná miestnosť, sanitári, robot. 2663
OP sála 1-2 neurochirurgická 2782
OP sála 3 ortopedická 2553
OP sála 4 traumatologická 2674
OP sála 5 chirurgická klinika 2435
OP sála 6 chirurgická klinika 2463
denná miestnosť pri OP sále 6 2877
OP sála 7 gynekologická 2650
OP sála 8 urologická 2108
chodba OP sály 7 a 8 2751
zadný vchod (od ster.) 2345
[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk