Psychiatrické oddelenie (budova pediatrickej kliniky)

názov pracoviska klapka priama linka
primár oddelenia - MUDr. J. Bernát, MPH 2401 035 / 642 3186
vedúca sestra - Mgr. Ľ. Juríková 2403
ambulancia, dokumentačná sestra 2407
príjmová miestnosť - 1. posch. 2731
vyšetrovňa - 1. posch. 2809
vyšetrovňa - prízemie 2495
sociálna sestra a ergoterapia 2395
chodba pacienti - 1. posch. 2452
dielňa ergoterapie (suterén) 2860
:: ambulancia medicíny drogových závislostí (budova patológie)
ambulancia medicíny drogových závislostí - lekár 2802
ambulancia medicíny drogových závislostí - sestra 2470
:: lekári
MUDr. L. Katonová 2401
MUDr. Z. Tyukosová 2491
MUDr. A. Nemček, V. Aleksii,
MUDr. K. Šikulová, MUDr. E. Nosianová
2460
MUDr. J. Bernát 2765
PhDr. L. Katona - psychológ 2494
PhDr. B. Antalíková, PhD. MPH - psychológ 2638
[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk