Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

názov pracoviska klapka priama linka
vedúca - Ing. A. Hercegová 2816
stravovací referent 2575
nutričné terapeutky 2852
sklad potravín 2174
kuchyňa 2177
myčka 2629
jedáleň 2853
VAD 2770
[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk