Urologická klinika (6. poschodie)

názov pracoviska klapka priama linka
primár
doc. MUDr. H. M. Alemayehu, CSc.
2231
vedúca sestra - Mgr. E. Timoranszká 2733
staničná sestra 2233
lekárska izba 2522
lekárska izba 2597
chodba pacienti 2892
:: ambulantná časť
onkourologická ambulancia 2602
urologická ambulancia 2647
endoskopia 2691
[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk