názov pracoviska klapka priama linka
:: Riaditeľ FNsP Nové Zámky
riaditeľ
JUDr. Bc. Marian Viskup
2224
sekretariát 2530
:: Zástupca riaditeľa pre vnútornú správu
zástupca riaditeľa pre vnútornú správu MUDr. Alena Tamaškovičová 2625
sekretariát 2515
:: Zástupca riaditeľa pre medicínsky úsek
zástupca riaditeľa pre medicínsky úsek MUDr. Karol Hajnovič 2325
sekretariát 2515
:: Zástupca riaditeľa pre ekonomický úsek
zástupca riaditeľa pre ekonomický úsek JUDr. Ing. Zuzana Adamková 2547
sekretariát 2510
:: Odbor ošetrovateľskej starostlivosti
vedúca odboru ošetrovateľskej starostlivosti
Mgr. Martina Dragúňová
2705
:: Verejný zdravotník
verejný zdravotník
Mgr. Peter Hoppan
2158
:: Tlačový hovorca
tlačový hovorca
Mgr. Ján Baček
2313


[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk