Centrum zdravia a výživy (prízemie monobloku)

názov pracoviska klapka priama linka
sestra - Mgr. I. Svetlanská 2390
2129
nutričná poradkyňa - Ing. A. Hercegová 2816
[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk