Technicko-hospodársky úsek telefón

Vedúca odboru pre styk so ZP a DRG

JUDr. Ing. Zuzana Adamková

telefón: 035 / 691 2547

e-mail: zuzana.adamkova@nspnz.sk

Vedúci prevádzkovo-technického odboru

Ing. Ján Zelenčík

telefón: 035 / 691 2324

e-mail: jan.zelencik@nspnz.sk

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk