Rada riaditeľov FNsP Nové Zámky telefón


Medicínsky riaditeľ FNsP Nové Zámky

MUDr. Zoltán Danczi

telefón: 035 / 691 2325

e-mail: zoltan.danczi@nspnz.sk

Ekonomický riaditeľ FNsP Nové Zámky

Ing. Ľubica Bartošová

telefón: 035 / 691 2625

e-mail: lubica.bartosova@nspnz.sk

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk