Verejné obstarávanie - rok 2013


Nadlimitná zákazka

Dodávka elektrickej energie

Oznámenie o vyhlásení VO
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní "O“
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní "K"
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní

Dodávka zemného plynu

Oznámenie o vyhlásení VO
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní "O“
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní "K"
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní

Dodávka a inštalácia mamografického prístroja

Oznámenie o vyhlásení VO
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní "O“
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní "K"
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti § 136 ods. 9 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní
Oznámenie o výsledku VO

Dodávka vnútroočných šošoviek

Oznámenie o vyhlásení VO
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní "O“
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní "K“
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
Oznámenie o výsledku VO


Podlimitná zákazka

Zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky, pravidelnej a systematickej údržby, servisu a prehliadok na výťahových zariadeniach FNsP Nové Zámky

Oznámenie o vyhlásení
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní "O“
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní "K"
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní
Správa o zákazke


Zákazky nad 1000 Eur

Zoznam (XLS)

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk