Verejné obstarávanie

Archív VO


Nadlimitná zákazka
Názov Vyhlásenie VO Ukončenie VO
Lieky určené pre parenterálne podávanie pacientovi
- oznámenie o vyhlásení
12.5.2010  
Digitalizácia rádiologického oddelenia 25.8.2009 3.10.2009
Modernizácia FNsP Nové Zámky 20.6.2009 3.10.2009
Dodávka komplexného súboru zdravotníckej, zobrazovacej a oftalmologickej techniky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky 30.10.2009 30.1.2010
Lieky určené pre parenterálne podávanie pacientovi 6.5.2008 20.8.2008

Podlimitná zákazka

Názov Vyhlásenie VO Ukončenie VO
Vnútroočné šošovky
- oznámenie o vyhlásení
- oznámenie o výsledku
1.4.2010 15.7.2010
Mlieko a mliečne výrobky
- oznámenie o vyhlásení
- oznámenie o výsledku
19.3.2010 10.6.2010
Mäso a mäsové výrobky 25.9.2009 12.1.2010
Dodávka potravín - trvanlivé potraviny 29.9.2009 16.12.2009
Vypracovanie projektovej dokumentácie 22.9.2008 26.11.2008
Dodávka a inštalácia digitálneho USG prístroja 2.7.2008 22.9.2008
Nízkoteplotný plazmový sterilizátor 27.8.2007 21.11.2007 - VS zrušená
Transezofageálny echokardiograf 4.9.2007 26.11.2007- VS zrušená
Dodávka a inštalácia digitálneho radiografického systému 7.9.2007 3.12.2007 - VS zrušená
Mobilné RTG prístroje s C-ramenom 6.9.2007 29.11.2007 - VS zrušená
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 18.9.2007 18.12.2007
Mäso a mäsové výrobky 16.10.2007 28.12.2007

Podprahová zákazka

Názov Vyhlásenie VO Ukončenie VO
Anesteziologický prístroj vyššej triedy 7.5.2009 10.7.2009
Ventilátor pre OAIM 7.5.2009 10.7.2009
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 5.10.2009 8.12.2009
Dodávka zeleniny a ovocia 1.10.2009 8.12.2009
Komplexný externý manažment projektu „Modernizácia FNsP Nové Zámky“ 4.9.2009 3.12.2009
Spracovanie komplexného reštrukturalizačného programu pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Nové Zámky 21.11.2008 23.12.2008
Spracovanie a kompletizácia žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov 8.10.2008 5.12.2008
Ventilátor pre OAIM 17.9.2008 29.10.2008
Záchranné vozidlo 8.7.2008 16.9.2008
ANESTEZIOLOGICKÝ PRÍSTROJ VYŠŠEJ TRIEDY 4.7.2008 25.9.2008
Digitálny dermatoskopický systém 26.6.2008 20.8.2008
Elektromyografický prístroj 10.9.2007 12.10.2007
Kapsulový endoskopický systém 13.11.2007 6.12.2007

 

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk