Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Úvod
 
26.9. 2018 OZNAM OSE 1.-5. r.
Rozvrhy OŠE /ZS sú zverejnené v sekcii materiály z prednášok.
 
11.9. 2018 OZNAM
Bloky výuky ošetrovatežstva OŠE ZS 2018-2019 TU
 
10.9. 2018 OZNAM
Smernica rektora č.1/2018 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2018/2019 TU
 
12.2.2018 Informácie o možnostiach štúdia na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FNsP 2007