Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Úvod

 

17.1. 2020 SP

Program konferencie v odbore Sociálna práca, ktorá sa uskutoční dňa 24.1. 2020 v kinosále FNsP Nové Zámky TU

 

14.1. 2020 SP 6

Termín štátnej Magisterskej skúšky v odbore 3.1.14 Sociálna práca sa uskutoční dňa 3. až 4.2.2020 v Dome kultúry, Hlavné námestie 7, Nové Zámky 940 02. Začiatkom o 8.00 hod. (prosíme študentov aby sa dostavili na 7.00 hod. )

 

20.12. 2019 POĎAKOVANIE

Vedenie VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava  a FZaSP sv. Ladislavy Nové Zámky ďakuje všetkým študentom, priateľom a známym, ktorí podporili charitatívnu vianočnú zbierku pre týrané ženy a sociálne znevýhodnené rodiny.

Prejavená spolupatričnosť a venované dary, potešia a rozžiaria očká predovšetkým našim najmenším v najkrajšom období roka. 

Toto je ten najkrajší príklad živej viery, keď ste otvorili svoje srdcia pre potreby blížnych … Ešte raz Vám z celého srdca ďakujeme.

 

19.11. 2019 OZNAM SP

Konferencia v odbore Sociálna práca sa uskutoční dňa 24.1. 2020 v kinosále FNsP Nové Zámky.

Bližšie informácie:

Príspevková šablóna TU

Pozvánka TU

Program konferencie TU

 

19.11. 2019 OZNAM pre študentov denného štúdia

o priznaní motivačných prospechových štipendií za AR 2018/2019

Na webovej stránke našej vysokej školy v časti študijné oddelenie (www.vssvalzbety.sk – študijné oddelenie→ štipendiá → motivačné štipendium) bol zverejnený zoznam 10 % oprávnených študentov našej VŠ (D, DK),

ktorým bolo priznané motivačné prospechové štipendium za získanie najlepšieho váženého študijného priemeru za AR 2018/2019 a 30 % študentov vybraných študijných odborov OŠETROVATEĽSTVO a PỘRODNÁ ASISTENCIA. 

Termín podávania „Žiadosti o motivačné štipendium“ je možný len do 28. 11. 2019.

Žiadosť o priznanie MPŠ 2018/2019 TU

Pokyn k MPŠ 2018/2019 TU

 

6.11. 2019 OZNAM SP 3

Štátne záverečné skúšky budú dňa 22.11. 2019 v seminárnej miestnosti FZaSP sv. Ladislava, Nové Zámky

 

25.9. 2019 OZNAM OŠE

Študenti 2.st. (Mgr.) - ponuka práce TU

 

5.9. 2019 OZNAM OŠE, PA a SP

POZOR ZMENA!!!

Aktualizované termíny zápisov pre akademický rok 2019/2020 TU

 

6.5. 2019 OZNAM
Zápisnica AS FZaSP sv. Ladislava Nové Zámky TU
 
5.4. 2019 OZNAM
Výberové konanie na dekana FZaSP sv. Ladislava v Nových Zámkoch TU
 
13.2. 2019 OZNAM
Informácie o možnostiach štúdia na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky v ak. r. 2019/2020
 
21.1. 2019 OZNAM
SMERNICA rektora č. 1/2019 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2019/2020 TU
 

9.11. 2018 OZNAM

Vážení študenti,

kontakt študijnej referentky na študijnom oddelení v BA.

Referentka

Kontakt

Študijný program

Pracovisko

 

 

Mgr. JANA BÓOCZOVÁ

 

 

kancelária. č. 003

 

 

 

 


0911 707 856

 

 

booczova@vssvalzbety.sk

 

Ošetrovateľstvo

 

 

 

Pôrodná asistencia

 

Sociálna práca

 

 

 

Nové Zámky

Prešov

Skalica

 

Nové Zámky

 

Nové Zámky

Prešov

Skalica

Spišská Nová Ves

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FNsP 2007