Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Úvod
 
21.5. 2019 OZNAM SP 3
Vážení študenti,
zasielam informácie ohľadom záverečných štátnych skúšok.
Miesto konania:
Kultúrny dom KOVAK
Hlavné námestie 7
940 02 Nové Zámky
Menný zoznam študentov TU
Zahájenie záverečných štátnych skúšok o 8:00 hod. Prosíme študentov, aby sa dostavili na 7:00 hod.
 
6.5. 2019 OZNAM
Zápisnica AS FZaSP sv. Ladislava Nové Zámky TU
 
23.4. 2019 OZNAM OSE 3 D+DK+EX a OSE 6 EX
Vážení študenti,
zasielam informácie ohľadom záverečných štátnych skúšok.
Miesto konania:
Kultúrny dom KOVAK
Hlavné námestie 7
Nové Zámky
Miestnosti, v ktorých budú prebiehať štátne skúšky, rovnako aj miestnosť pre Vás študentov sa nachádzajú na prvom poschodí.
Dostavte sa v deň podľa rozpisu na miesto konania o 6:45 - 7:00 hod. (pred zahájením štátnych skúšok je potrebné si nahrať prezentáciu BP do PC).
 
Zahájenie záverečných štátnych skúšok o 7:30 hod.
 
Nezabudnite si priniesť!
- občiansky preukaz
- USB kľúč - prezentácia svojej BP v powerpointe
 
Rozpis študentov na štátne skúšky TU
    
 
5.4. 2019 OZNAM
Výberové konanie na dekana FZaSP sv. Ladislava v Nových Zámkoch TU
 
13.2. 2019 OZNAM
Informácie o možnostiach štúdia na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky v ak. r. 2019/2020
 
21.1. 2019 OZNAM
SMERNICA rektora č. 1/2019 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2019/2020 TU
 
10.9. 2018 OZNAM
SMERNICA rektora č.1/2018 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2018/2019 TU
 
14.1. 2019 OZNAM SP 6
Rozpis študentov na štátne skúšky 2. stupňa (6. ročník) nájdete v sekcii materiál z prednášok
 
14.1. 2019 OZNAM O PLATBE ŠKOLNÉHO ZA LETNÝ SEMESTER OŠE+ PA + SP
na základe  Smernice rektora č.1/2018 o poplatkoch spojených so štúdiom v 
ak. r. 2018/2019 prosíme študentov zrealizovať platbu školného za letný semester do 31. 03. 2019. 
Študenti končiacich ročníkov - tretí ročník, prosíme zrealizovať platbu za letný semester do 31. 01. 2019 
Úhradu poplatkov je možné zrealizovať hotovostným vkladom alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu IBAN: SK02 1100 0000 0026 2674 8634. Povinnosťou študenta je pri úhrade uviesť správny variabilný symbol – svoje osobné číslo študenta a  do poznámky uviesť meno študenta.
 
Doklady o platbe prosím odovzdajte svojim ročníkovým vedúcim a tí následne odovzdajú vyzbierané doklady o platbe na office fakulty (OŠE+ PA) Mgr. Kataríne Pechovej,  (SP) PhDr. Zuzane Nagy Gažovej a to najneskôr tretie ročníky do 15. 02. 2019, ostatné ročníky do 15. 04. 2019
Výška poplatku za LS ak.r. 2018/2019: 
OŠE:
Študenti ošetrovateľstva 1.- 3. ročník ( I. stupeň Bc.) denná forma vo výške 390,-€ 
Študenti ošetrovateľstva 1.- 3. ročník ( I. stupeň Bc.) externá forma vo výške 260,-€
Študenti ošetrovateľstva 1.- 2. ročník (II. stupeň Mgr.) externá forma vo výške 320,-€
PA:
Študenti pôrodnej asistencie 1.- 2. ( I. stupeň Bc.) ročník denná forma vo výške 490,-€
SP:
Študenti sociálnej práce  1.- 3. ročník ( I. stupeň Bc.) externá forma vo výške 260,-€ 
Študenti sociálnej práce  1.- 2. ročník (II. stupeň Mgr.) externá forma vo výške 320,-€

9.11. 2018 OZNAM

Vážení študenti,
dovoľujeme si Vám oznámiť meno a kontakt novej študijnej referentky na študijnom oddelení v BA.

Referentka

Kontakt

Študijný program

Pracovisko

 

 

Mgr. JANA BÓOCZOVÁ

 

 

kancelária. č. 003

 

 

 

 


0911 707 856

 

 

booczova@vssvalzbety.sk

 

Ošetrovateľstvo

 

 

 

Pôrodná asistencia

 

Sociálna práca

 

 

 

Nové Zámky

Prešov

Skalica

 

Nové Zámky

 

Nové Zámky

Prešov

Skalica

Spišská Nová Ves

 

7.11. 2018 OZNAM

Oznam k prospechovým štipendiám TU
 
26.9. 2018 OZNAM OSE 1.-5. r.
Rozvrhy OŠE /ZS sú zverejnené v sekcii materiály z prednášok.
 
11.9. 2018 OZNAM
Bloky výuky ošetrovateľstva OŠE ZS 2018-2019 TU
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FNsP 2007