Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Úvod
12.7. 2019 OZNAM OŠE, PA a SP
FZaSP sv. Ladislava Nové Zámky oznamuje svojim pedagógom a študentom, že 
v dňoch  11. 07. 2019 - 26. 08. 2019 bude z dôvodu čerpania dovolenky office fakulty zatvorený.
Želáme Vám pekný čas dovoleniek a prázdnin. Načerpajte dostatok sily do ďalšieho akademického roku, ale najmä si užite krásne chvíle s Vašimi najbližšími - plné smiechu, radosti a príjemných zážitkov. 
 
Kolektív FZaSP sv. Ladislava Nové Zámky 

6.5. 2019 OZNAM

Zápisnica AS FZaSP sv. Ladislava Nové Zámky TU
 
5.4. 2019 OZNAM
Výberové konanie na dekana FZaSP sv. Ladislava v Nových Zámkoch TU
 
13.2. 2019 OZNAM
Informácie o možnostiach štúdia na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky v ak. r. 2019/2020
 
21.1. 2019 OZNAM
SMERNICA rektora č. 1/2019 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2019/2020 TU
 
10.9. 2018 OZNAM
SMERNICA rektora č.1/2018 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2018/2019 TU
 
14.1. 2019 OZNAM O PLATBE ŠKOLNÉHO ZA LETNÝ SEMESTER OŠE+ PA + SP
na základe  Smernice rektora č.1/2018 o poplatkoch spojených so štúdiom v 
ak. r. 2018/2019 prosíme študentov zrealizovať platbu školného za letný semester do 31. 03. 2019. 
Študenti končiacich ročníkov - tretí ročník, prosíme zrealizovať platbu za letný semester do 31. 01. 2019 
Úhradu poplatkov je možné zrealizovať hotovostným vkladom alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu IBAN: SK02 1100 0000 0026 2674 8634. Povinnosťou študenta je pri úhrade uviesť správny variabilný symbol – svoje osobné číslo študenta a  do poznámky uviesť meno študenta.
 
Doklady o platbe prosím odovzdajte svojim ročníkovým vedúcim a tí následne odovzdajú vyzbierané doklady o platbe na office fakulty (OŠE+ PA) Mgr. Kataríne Pechovej,  (SP) PhDr. Zuzane Nagy Gažovej a to najneskôr tretie ročníky do 15. 02. 2019, ostatné ročníky do 15. 04. 2019
Výška poplatku za LS ak.r. 2018/2019: 
OŠE:
Študenti ošetrovateľstva 1.- 3. ročník ( I. stupeň Bc.) denná forma vo výške 390,-€ 
Študenti ošetrovateľstva 1.- 3. ročník ( I. stupeň Bc.) externá forma vo výške 260,-€
Študenti ošetrovateľstva 1.- 2. ročník (II. stupeň Mgr.) externá forma vo výške 320,-€
PA:
Študenti pôrodnej asistencie 1.- 2. ( I. stupeň Bc.) ročník denná forma vo výške 490,-€
SP:
Študenti sociálnej práce  1.- 3. ročník ( I. stupeň Bc.) externá forma vo výške 260,-€ 
Študenti sociálnej práce  1.- 2. ročník (II. stupeň Mgr.) externá forma vo výške 320,-€

9.11. 2018 OZNAM

Vážení študenti,
dovoľujeme si Vám oznámiť meno a kontakt novej študijnej referentky na študijnom oddelení v BA.

Referentka

Kontakt

Študijný program

Pracovisko

 

 

Mgr. JANA BÓOCZOVÁ

 

 

kancelária. č. 003

 

 

 

 


0911 707 856

 

 

booczova@vssvalzbety.sk

 

Ošetrovateľstvo

 

 

 

Pôrodná asistencia

 

Sociálna práca

 

 

 

Nové Zámky

Prešov

Skalica

 

Nové Zámky

 

Nové Zámky

Prešov

Skalica

Spišská Nová Ves

 

7.11. 2018 OZNAM

Oznam k prospechovým štipendiám TU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FNsP 2007