Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Úvod
 
19.4.2018 OZNAM 3 SP a OŠE
Termíny štátnych skúšok
Sociálna práca 14. - 16. 05. 2018
Ošetrovateľstvo 21. - 25. 05. 2018
 
 
12.2.2018 Informácie o možnostiach štúdia na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
 
12.2.2018 OZNAM
Od 10.2.2018 je pre všetky odbory v NZ pridelená nová študijná referentka pani Slavomíra Tomíková, mail: tomikova@vssvalzbety.sk, tel. číslo: 0911 707 856.
 
12.9.2017 Zápis do ak. roka 2017/2018
Prosíme uchádzačov a študentov aby sa na zápis dostavili podľa rozpisu na www.vssvalzbety.sk. Na zápis si prineste index a doklady o zaplatení zápisného (Bc. 95 €, Mgr. 145 €) a školného za zimný semester Bc. Ošet denná +dk forma 350 €, Bc. Ošet externá forma 260 €, Bc. SP externá forma 260 €, Mgr. Ošet aj SP 320 €. (IBAN: SK0211000000002626748634).
V prípade, že sa neviete dostaviť v určený termín na zápis, do vyššieho ročníka je možné aby Vás zapísal spolužiak na základe splnomocnenia (nemusí byť overené), ktorému dáte svoj index a doklady o zaplatení.
Pre denných študentov: na zápis si prineste aj tlačivá inštitúcií, ktoré neakceptujú školské potvrdenia o návšteve školy (t.j. rodinné prídavky, SAD, ŽSR a pod.) Potvrdenia o štúdiu pre ak. rok 2017/2018 Vám vieme vystaviť až na zápise, nie pred zápisom.
Info ohľadom ISIC karty: http://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/isic

Mgr. Jana Drozdová
študijné oddelenie
VŠZ a SP sv. Alžbety
Palackého 1
P.O.Box 104
810 00 Bratislava
kontakt: +421 911 707 847
 
26.8.2017
Dňa 25.8.2017 prebehlo zasadanie AS FZaSP sv. Ladislava a rovnako aj voľby dekana fakulty.
- Zápisnica AS
- Zápisnica z volebnej komisie voľba dekana
 
 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA NA VYSOKEJ ŠKOLE ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, V BRATISLAVE - INŠTITÚT  NOVÉ ZÁMKY NÁJDETE NA STRÁNKE
VYSOKEJ ŠKOLY
 
 
 
 
 
 
 

 

FNsP 2007