Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Úvod
 
9.11. 2018 OZNAM
Vážení študenti,
dovoľujeme si Vám oznámiť meno a kontakt novej študijnej referentky na študijnom oddelení v BA.

Referentka

Kontakt

Študijný program

Pracovisko

 

 

Mgr. JANA BÓOCZOVÁ

 

 

kancelária. č. 003

 

 

 

 


0911 707 856

 

 

booczova@vssvalzbety.sk

 

Ošetrovateľstvo

 

 

 

Pôrodná asistencia

 

Sociálna práca

 

 

 

Nové Zámky

Prešov

Skalica

 

Nové Zámky

 

Nové Zámky

Prešov

Skalica

Spišská Nová Ves

 

 

7.11. 2018 OZNAM
Oznam k prospechovým štipendiám TU
 
26.9. 2018 OZNAM OSE 1.-5. r.
Rozvrhy OŠE /ZS sú zverejnené v sekcii materiály z prednášok.
 
11.9. 2018 OZNAM
Bloky výuky ošetrovateľstva OŠE ZS 2018-2019 TU
 
10.9. 2018 OZNAM
Smernica rektora č.1/2018 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2018/2019 TU
 
12.2.2018 Informácie o možnostiach štúdia na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FNsP 2007