Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Úvod

 

6.11. 2019 OZNAM SP 3

Štátne záverečné skúšky budú dňa 22.11. 2019 v seminárnej miestnosti FZaSP sv. Ladislava, Nové Zámky

 

25.9. 2019 OZNAM OŠE

Študenti 2.st. (Mgr.) - ponuka práce TU

 

5.9. 2019 OZNAM OŠE, PA a SP

POZOR ZMENA!!!

Aktualizované termíny zápisov pre akademický rok 2019/2020 TU

 

6.5. 2019 OZNAM
Zápisnica AS FZaSP sv. Ladislava Nové Zámky TU
 
5.4. 2019 OZNAM
Výberové konanie na dekana FZaSP sv. Ladislava v Nových Zámkoch TU
 
13.2. 2019 OZNAM
Informácie o možnostiach štúdia na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky v ak. r. 2019/2020
 
21.1. 2019 OZNAM
SMERNICA rektora č. 1/2019 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2019/2020 TU
 

9.11. 2018 OZNAM

Vážení študenti,

kontakt študijnej referentky na študijnom oddelení v BA.

Referentka

Kontakt

Študijný program

Pracovisko

 

 

Mgr. JANA BÓOCZOVÁ

 

 

kancelária. č. 003

 

 

 

 


0911 707 856

 

 

booczova@vssvalzbety.sk

 

Ošetrovateľstvo

 

 

 

Pôrodná asistencia

 

Sociálna práca

 

 

 

Nové Zámky

Prešov

Skalica

 

Nové Zámky

 

Nové Zámky

Prešov

Skalica

Spišská Nová Ves

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FNsP 2007