Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Úvod

 

4.9. 2020 OZNAM

Zápisy do prvých ročníkov 1.st. (Bc.) bude dňa 25.09.2020 (piatok)
UZS 9:00 hod. zasadacia miestnosť, budova riaditeľstva FNsP Nové Zámky 
PA denná 10:00 hod. zasadacia miestnosť, budova riaditeľstva FNsP Nové Zámky 
SP externá 11:00 hod. zasadacia miestnosť, budova riaditeľstva FNsP Nové Zámky 
OŠE denná 12:00 hod. zasadacia miestnosť, budova riaditeľstva FNsP Nové Zámky 
OŠE denná kombinovaná 13:30 hod. zasadacia miestnosť, budova riaditeľstva FNsP N. Zámky 
OŠE externá 15:00 hod.  zasadacia miestnosť, budova riaditeľstva FNsP Nové Zámky 

 

3.9. 2020 OZNAM  OŠE  
Predkladanie žiadosti študentov o pôžičku - info  TU

 

3.9. 2020 OZNAM 
OŠE /PA  I. stupeň (Bc.) denná/denná kombinovaná forma
Platby za ISIC uhrádzať na číslo účtu IBAN: SK39 1100 0000 0029 2670 9119 
Ako variabilný symbol je študent povinný uviesť svoje osobné číslo študenta, prípadne dátum svojho narodenia v plnom tvare DDMMRRRR. V poznámke meno študenta.
Poplatky:
 - 30 € - vydanie nového preukazu 
 - 13 € - predĺženie (prolongácia) platnosti preukazu na ďalší akad. rok

 

3.9. 2020 OZNAM  OŠE/PA 

PLATBA ZÁPISNÉHO A ŠKOLNÉHO ZA ZIMNÝ SEMESTER ak.r. 2020/2021

na základe  Smernice rektora č.1/2020 o poplatkoch spojených so štúdiom v 

ak. r. 2020/2021 prosíme študentov zrealizovať platbu zápisného a školného za zimný semester do 15. 09. 2020. 
Úhradu poplatkov je možné realizovať hotovostným vkladom alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu IBAN: SK02 1100 0000 0026 2674 8634
Povinnosťou študenta je pri úhrade uviesť správny variabilný symbol – svoje osobné číslo študenta a  do poznámky uviesť meno študenta.
  
Výška poplatku zápisného + školného ZS
OŠE:
Študenti ošetrovateľstva 2- 4. ročník ( I. stupeň Bc.) denná forma - denná kombinovaná forma vo výške 95,- € (zápisné) + 380,-€ (školného ZS)
Študenti ošetrovateľstva 2.- 4. ročník ( I. stupeň Bc.) externá forma vo výške 95,- € (zápisné) + 260,-€ (školného ZS)
Študenti ošetrovateľstva 2.- 3. ročník (II. stupeň Mgr.) externá forma vo výške 150,- € (zápisné) + 375,-€ (školného ZS)
PA:
Študenti pôrodnej asistencie 2.- 3. ročník ( I. stupeň Bc.) denná forma vo výške 95,- € (zápisné) + 490,-€ (školného ZS)

 

28.8. 2020 OZNAM

SMERNICA rektora č. 1/2020 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2020/2021 TU

 

9.11. 2018 OZNAM

Vážení študenti,

kontakt študijnej referentky na študijnom oddelení v BA.

Referentka

Kontakt

Študijný program

Pracovisko

 

 

Mgr. JANA BÓOCZOVÁ

 

 

kancelária. č. 003

 

 

 

 


0911 707 856

 

 

booczova@vssvalzbety.sk

 

Ošetrovateľstvo

 

 

 

Pôrodná asistencia

 

Sociálna práca

 

 

 

Nové Zámky

Prešov

Skalica

 

Nové Zámky

 

Nové Zámky

Prešov

Skalica

Spišská Nová Ves

 

 

FNsP 2007