Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

AKTUÁLNE DIANIE V NAŠEJ NEMOCNICI

FNsP Nové Zámky ponúka na predaj rýpadlo Bielorus

31 januára, 2023
FNsP-Nove-Zamky-ponuka-na-predaj-rypadlo-Bielorus-1200x900.jpg

FNsP Nové Zámky ponúka na predaj rýpadlo Bielorus, rok výroby: 1981, diesel, stav: 424 motohodín, technicky nespôsobilé na prevádzku, potrebný odvoz.

Ponuková cena: 850,- €.

Svoje písomné ponuky posielajte na adresu:

    • Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
    • Slovenská 11 A
    • 940 34 Nové Zámky

Ponuky je možné posielať do 6. februára 2023 do 12:00 hod. v zalepenej obálke s označením “Neotvárať, predaj Bielorus“.

Osobná obhliadka je možná po predchádzajúcom telefonickom dohovore, č.t.: 0917 975 987, Viktória Ešek, referent dopravy.


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021