Špecializované ambulancie FNsP Nové Zámky


Urgentný príjem 1. typu

Interná ambulancia

MUDr. Milada Šubadová
Prízemie monobloku - západný trakt (urgentný príjem)

Chirurgická ambulancia

MUDr. Róbert Bartha
Prízemie monobloku - západný trakt (urgentný príjem)

Ambulancia úrazovej chirurgie

MUDr. Zsolt Góra
Prízemie monobloku - západný trakt (urgentný príjem)

Gynekologická ambulancia

MUDr. Judita Koprdová, MUDr. Jozef Geöreögh
Prízemie monobloku - vestibul (pri výťahoch)

Ambulancia vnútorného lekárstva - predoperačné vyšetrenia

MUDr. Andrea Kiššová
Prízemie monobloku - západný trakt (urgentný príjem, č.d. 15)

Centrum zdravia a výživy

Mgr. Iveta Svetlanská, Ing. Alžbeta Hercegová
prízemie monobloku - pri výťahoch

Dermatovenerologické (kožná) klinika

Dermatovenerologická ambulancia

MUDr. Peter Kozub, PhD.; MUDr. Drahomíra Berkyová,
MUDr. Natália Lahová

Monoblok - priestory bývalej "zimnej záhrady"
(na prízemí za osobnými výťahmi - samostatný vchod v zadnej časti monobloku)

Geriatrické (pacienti vo vysokom veku) a
Doliečovacie oddelenie

Geriatrická ambulancia

MUDr. Iveta Szilágyiová
13. poschodie monobloku - pri výťahoch

Gynekologicko-pôrodnícka klinika
(ženské ochorenia a pôrodnica)

Gynekologická príjmová ambulancia

MUDr. Judita Koprdová
Prízemie monobloku - západný trakt (urgentný príjem)

Jednodňová zdravotná starostlivosť

MUDr. Oleksandr Grygoryk
2. poschodie monobloku

Gynekologická ambulancia

MUDr. Judita Koprdová, MUDr. Oleksandr Grygoryk
Prízemie monobloku (pri výťahoch)

Ambulancia rizikovej gravidity a ultrazvuk

MUDr. Judita Koprdová, MUDr. Oleksandr Grygoryk
Prízemie monobloku (pri výťahoch)

Chirurgická klinika

Onkochirurgická - mamologická ambulancia

MUDr. Imrich Matuška
9. poschodie monobloku - sever

Chirurgická ambulancia

MUDr. Anton Vojna
9. poschodie monobloku - sever

Ambulancia cievnej chirurgie

MUDr. Jaroslav Miček
9. poschodie monobloku - sever

Proktologická ambulancia

MUDr. Kinga Wursterová
9. poschodie monobloku - sever

Klinika anesteziológie a intezívnej medicíny

Ambulancia anesteziológie a intenzívnej medicíny

MUDr. Klára Kmeťová, MUDr. Viliam Soboňa,
MUDr. Marián Kollár, MUDr. Lyubomyr Habovda

1. poschodie monobloku - pri výťahoch

Klinika vnútorného lekárstva I.

Ambulancia vnútorného lekárstva I.

doc. MUDr. Tibor Ďuriš, CSc., MUDr. Zuzana Sláviková
11. poschodie monobloku - sever

Kardiologická ambulancia I.
(poruchy srdcového rytmu)

prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.
11. poschodie monobloku - sever

Kardiologická ambulancia II.

MUDr. Jaroslava Bernátová
11. poschodie monobloku - sever

Klinika vnútorného lekárstva II.

Nefrologická ambulancia

MUDr. Zoltán Borbély, PhD.
12. poschodie monobloku - prístavba

Ambulancia vnútorného lekárstva II.

MUDr. Kamila Juríková,
12. poschodie monobloku - sever

MUDr. Klára Soboňová, PhD., MUDr. Andrea Bitterová
1. poschodie monobloku - východný trakt

Hepatologická ambulancia

doc. MUDr. Martin Zima, PhD.
12. poschodie monobloku - sever

Gastroenterologická ambulancia

MUDr. Juraj Ďurina
12. poschodie monobloku - sever

Kardiologická ambulancia III.

MUDr. Kamila Juríková
12. poschodie monobloku - sever

Diabetologická ambulancia

MUDr. Lucia Šimová
12. poschodie monobloku - prístavba sever

Endokrinologická ambulancia

MUDr. MUDr. Beáta Berkešová
12. poschodie monobloku - prístavba

Neonatologická klinika
(novonarodené deti)

Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom

MUDr. Valéria Dancziová

3. poschodie monobloku - východ

MUDr. Eva Prističová, MUDr. Valéria Dancziová

3. poschodie monobloku - východ

Neurochirurgická klinika

Neurochirurgická ambulancia

MUDr. Peter Harangozó
MUDr. Mgr. Daniel Žingor, PhD., MUDr. Martin Melišek

8. poschodie monobloku - sever

Neurologická (nervová) klinika

Neurologická ambulancia II.

MUDr. Igor Polák, MUDr. Adriana Horváthová
10. poschodie monobloku - sever

Klinika fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Ambulancia FBLR I.

MUDr. Slavomír Tóth, PhD.
Prízemie monobloku

Oddelenie klinickej farmakológie

Ambulancia klinickej farmakológie

MUDr. Klára Soboňová, PhD., MUDr. Andrea Bitterová
1. poschodie monobloku - východný trakt

Oddelenie klinickej onkológie

Onkologická ambulancia I

MUDr. Pavol Demo,
MUDr. Ľudovít Gremeň

8. poschodie monobloku - západ

Onkologická ambulancia II

MUDr. Oľga Szegheőová
8. poschodie monobloku - západ

Oddelenie úrazovej chirurgie

Ambulancia úrazovej chirurgie I.

MUDr. Marián Soboňa,
MUDr. Roman Korotchenko

5. poschodie monobloku - sever

Oftalmologické (očné) nelôžkové oddelenie

Jednodňová očná chirurgia (JOCH)

MUDr. Ľubica Brániková
7. poschodie monobloku - sever

Oftalmologická ambulancia

MUDr. Ľubica Brániková
7. poschodie monobloku - východ

Otorinolaryngologická (ušno-nosno-krčná) klinika

Otorinolaryngologická ambulancia

MUDr. Olena Tkachuk
13. poschodie monobloku - sever

Pediatrická (detská) klinika

Detská príjmová ambulancia

MUDr. Zora Kralovičová
Prízemie v budove pediatrickej kliniky

Detská imunoalergiologická ambulancia

MUDr. Vlasta Haramiová
Prízemie v budove pediatrickej kliniky

Detská enuretická a nefrologická ambulancia

MUDr. Adriana Kováčová
Prízemie v budove pediatrickej kliniky

Detská kardiologická ambulancia

MUDr. Roman Haramia
Prízemie v budove pediatrickej kliniky

Pneumologické (pľúcne) ambulancie

Pneumologická ambulancia I

MUDr. Paula Habrmanová
1. poschodie monobloku

Pneumologická ambulancia II

MUDr. Pavol Demo
1. poschodie monobloku

Psychiatrické oddelenie

Psychiatrická ambulancia

MUDr. Ján Bernát, MPH; MUDr. Lívia Katonová
MUDr. Zuzana Tyukosová
Prízemie budovy pediatrickej kliniky

Ambulancia medicíny drogových závislostí

(garant) MUDr. Ján Bernát, MPH;
Budova patológie - samostatný vchod

Ambulancia klinickej psychológie

PhDr. Linda Katona, PhDr. B. Antalíková, PhD. MPH
1. poschodie budovy pediatrickej kliniky

Urologická klinika
(ochorenia močového systému)

Urologická ambulancia

m. prof. doc. MUDr. Alemayehu Habte Michael, CSc.,
MUDr. Tomáš Kovačic, MUDr. Zoltán Danczi, MUDr. Marián Bernát

6. poschodie monobloku - sever

Onkourologická ambulancia

MUDr. Ivan Kalinay
6. poschodie monobloku - sever

Ústav hematológie

Hematologická ambulancia

MUDr. Alexander Varga
Prízemie monobloku s osobitným vchodom

Všeobecné lekárstvo

Všeobecná ambulancia

MUDr. Diana Žuffová
Prízemie monobloku (pri výťahoch)

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk