Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

VEĽKOKAPACITNÉ OČKOVACIE CENTRUM V NOVÝCH ZÁMKOCH


VEĽKOKAPACITNÉ OČKOVACIE CENTRUM V NOVÝCH ZÁMKOCHVeľkokapacitné očkovacie centrum (VKOC) v Nových Zámkoch

Cisársko-kráľovská historická jazdiareň Nové Zámky  22. 5. 2021

Dôležité upozornenie

V Cisársko-kráľovskej historickej jazdiarni sa do odvolania neočkuje. Očkovanie prebieha naďalej v nemocnici cez týždeň počas pracovných dní – INFO.

Dôležité upozornenie

Cez víkend sa bude vo VKOC Cisársko – kráľovská historická Jazdiareň očkovať len 1 deň a to v nedeľu 15.8.2021 do 12.00 hod.

Jeden očkovací tím pokračuje aj po 12.00 hod. Náhradníkov a neregistrovaných záujemcov prosíme, aby chodili priebežne počas dňa, najneskôr však do 16.00 hod.

VKOC v Nových Zámkoch zriadené v priestoroch Cisársko-kráľovskej historickej jazdiarne (STREET VIEW, MAPA) na Kasárenskej ulici bude v prevádzke vždy v sobotu a v nedeľu. Vakcinovať bude šesť odborných tímov očkovacou látkou COMIRNATY od spoločnosti Pfizer.

Záujemcovia o očkovanie sa prihlasujú cez portál: korona.gov.sk.

VKOC – info, formuláre, náhradníci: https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/12024

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE

Koordinovaním očkova­nia vakcínou proti ocho­reniu SARS-CoV-2 po­ve­ri­lo Mi­nis­terstvo zdra­vot­níctva SR Nitriansky samo­správ­ny kraj (NSK). V súlade s tým NSK dosiaľ zriadil a pre­vádz­kuje 3 veľkokapacitné oč­kovacie centrá. V Nitre vzniklo prvé vakcinačné centrum kraja 20. marca 2021, následne v Šali 24. apríla 2021 a v Štúrove 25. apríla 2021.

K pondelku 17. mája 2021 bolo vo všetkých týchto VKOC zaočkovaných spolu 42 492 osôb, z toho 6 817 druhou dávkou.

V sobotu 22. mája 2021 NSK v spolupráci s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, štátnou príspevkovou organizáciou Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky (FNsP), otvoril svoje štvrté VKOC v Nových Zámkoch. Centrum je zriadené v priestoroch Cisársko-kráľovskej historickej jazdiarne na Kasárenskej ulici, vo vlastníctve Mesta Nové Zámky, ktoré poskytne tieto priestory za symbolické nájomné. Odhadovaný náklad na zriadenie a prevádzku VKOC v Nových Zámkoch je 290 000 eur, ktoré bude NSK žiadať v budúcnosti v plnom rozsahu refundovať.

Predseda NSK Milan Belica na otvorení VKOC v Nových Zámkoch zdôraznil, že úspešným fungovaním doterajších VKOC sa NSK výrazne podieľa na znižovaní miery rizika vzniku nových ochorení COVID 19. „Aj otvorenie novozámockého centra znamená zvýšenie šancí na obnovu života bez zásadných obmedzení, s predpokladom lepšej kvality verejného zdravia,“ konštatoval predseda NSK.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky očkuje už od januára 2021. Doteraz sme zaočkovali približne 32 000 očkovancov, takisto sa už niekoľko mesiacov podieľame na zabezpečení Výjazdovej očkovacej služby pre očkovanie klientov v Domovoch sociálnych služieb v okolitých okresoch. Na zabezpečení celého procesu očkovania sa podieľalo približne 70 zdravotníckych pracovníkov – lekárov a sestier z nemocnice a lekárov z ambulancií. Sme radi, že sa podarilo zriadiť Veľkokapacitné očkovacie centrum aj v Nových Zámkoch, čím by som touto cestou veľmi rada poďakovala Nitrianskemu samosprávnemu kraju a pánovi predsedovi doc. Ing. Milanovi Belicovi za veľmi dobrú spoluprácu v celom procese zriadenia a prípravy VKOC. Pri kapacite Veľkokapacitného očkovacieho centra v Nových Zámkoch – 1600 očkovancov denne, sa výrazne urýchli proces očkovania obyvateľov Nových Zámkov a okolitých obcí. Do očkovania sa zapojila približne 100ka zdravotníckych pracovníkov – lekárov a sestier z nemocnice a ambulancií. Ďakujem všetkým zdravotníkom, že sa vo svojom voľnom čase počas víkendových dní, budú podieľať na očkovaní obyvateľov.“ povedala počas otvorenia VKOC Alena Tamaškovičová.

Okrem veľkokapacitných očkovacích centier vakcinácia v kraji aktuálne prebieha prostredníctvom nemocníc resp. súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v okresoch Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Topoľčany a Zlaté Moravce.Veľkokapacitné očkovacie centrum (VKOC) v Nových Zámkoch

Cisársko-kráľovská historická jazdiareň Nové Zámky  22. 5. 2021

Dôležité upozornenie

V Cisársko-kráľovskej historickej jazdiarni sa do odvolania neočkuje. Očkovanie prebieha naďalej v nemocnici cez týždeň počas pracovných dní – INFO.

Dôležité upozornenie

Cez víkend sa bude vo VKOC Cisársko – kráľovská historická Jazdiareň očkovať len 1 deň a to v nedeľu 15.8.2021 do 12.00 hod.

Jeden očkovací tím pokračuje aj po 12.00 hod. Náhradníkov a neregistrovaných záujemcov prosíme, aby chodili priebežne počas dňa, najneskôr však do 16.00 hod.

VKOC v Nových Zámkoch zriadené v priestoroch Cisársko-kráľovskej historickej jazdiarne (STREET VIEW, MAPA) na Kasárenskej ulici bude v prevádzke vždy v sobotu a v nedeľu. Vakcinovať bude šesť odborných tímov očkovacou látkou COMIRNATY od spoločnosti Pfizer.

Záujemcovia o očkovanie sa prihlasujú cez portál: korona.gov.sk.

VKOC – info, formuláre, náhradníci: https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/12024

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE

Koordinovaním očkova­nia vakcínou proti ocho­reniu SARS-CoV-2 po­ve­ri­lo Mi­nis­terstvo zdra­vot­níctva SR Nitriansky samo­správ­ny kraj (NSK). V súlade s tým NSK dosiaľ zriadil a pre­vádz­kuje 3 veľkokapacitné oč­kovacie centrá. V Nitre vzniklo prvé vakcinačné centrum kraja 20. marca 2021, následne v Šali 24. apríla 2021 a v Štúrove 25. apríla 2021.

K pondelku 17. mája 2021 bolo vo všetkých týchto VKOC zaočkovaných spolu 42 492 osôb, z toho 6 817 druhou dávkou.

V sobotu 22. mája 2021 NSK v spolupráci s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, štátnou príspevkovou organizáciou Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky (FNsP), otvoril svoje štvrté VKOC v Nových Zámkoch. Centrum je zriadené v priestoroch Cisársko-kráľovskej historickej jazdiarne na Kasárenskej ulici, vo vlastníctve Mesta Nové Zámky, ktoré poskytne tieto priestory za symbolické nájomné. Odhadovaný náklad na zriadenie a prevádzku VKOC v Nových Zámkoch je 290 000 eur, ktoré bude NSK žiadať v budúcnosti v plnom rozsahu refundovať.

Predseda NSK Milan Belica na otvorení VKOC v Nových Zámkoch zdôraznil, že úspešným fungovaním doterajších VKOC sa NSK výrazne podieľa na znižovaní miery rizika vzniku nových ochorení COVID 19. „Aj otvorenie novozámockého centra znamená zvýšenie šancí na obnovu života bez zásadných obmedzení, s predpokladom lepšej kvality verejného zdravia,“ konštatoval predseda NSK.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky očkuje už od januára 2021. Doteraz sme zaočkovali približne 32 000 očkovancov, takisto sa už niekoľko mesiacov podieľame na zabezpečení Výjazdovej očkovacej služby pre očkovanie klientov v Domovoch sociálnych služieb v okolitých okresoch. Na zabezpečení celého procesu očkovania sa podieľalo približne 70 zdravotníckych pracovníkov – lekárov a sestier z nemocnice a lekárov z ambulancií. Sme radi, že sa podarilo zriadiť Veľkokapacitné očkovacie centrum aj v Nových Zámkoch, čím by som touto cestou veľmi rada poďakovala Nitrianskemu samosprávnemu kraju a pánovi predsedovi doc. Ing. Milanovi Belicovi za veľmi dobrú spoluprácu v celom procese zriadenia a prípravy VKOC. Pri kapacite Veľkokapacitného očkovacieho centra v Nových Zámkoch – 1600 očkovancov denne, sa výrazne urýchli proces očkovania obyvateľov Nových Zámkov a okolitých obcí. Do očkovania sa zapojila približne 100ka zdravotníckych pracovníkov – lekárov a sestier z nemocnice a ambulancií. Ďakujem všetkým zdravotníkom, že sa vo svojom voľnom čase počas víkendových dní, budú podieľať na očkovaní obyvateľov.“ povedala počas otvorenia VKOC Alena Tamaškovičová.

Okrem veľkokapacitných očkovacích centier vakcinácia v kraji aktuálne prebieha prostredníctvom nemocníc resp. súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v okresoch Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Topoľčany a Zlaté Moravce.


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021