Základné informácie pre pacientov a návštevy

Záchranná zdravotná služba

tiesňová linka: 112
Po-Ne nepretržite
V prípade ohrozenia života je možné volať na tiesňovú linku z akéhokoľvek telefónneho prístroja (mobilný telefón, pevná linka, verejné automaty) v okrese Nové Zámky bez predvoľby a zadarmo. Prístrojové vybavenie Zdravotného operačného strediska umožňuje digitálny záznam tiesňového volania s presným časom a zobrazením telefónneho čísla, z ktorého je tiesňový hovor oznamovaný.


Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých

Zdravotnícke centrum, Komárňanská 24, Nové Zámky
Po-Pi 16,00-22,00 hod., So-Ne, sviatok 7,00-22,00 hod.
telefón: 035 / 640 0765

Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast

Budova pediatrickej kliniky - prízemie vpravo
Po-Pi 16,00-22,00 hod., So-Ne, sviatok 7,00-22,00 hod.
telefón: 035 / 642 1827

Pohotovostná služba na urgentnom príjme - odborné ambulancie: interná, chirurgická, úrazovej chirurgie, gynekologická

Prízemie monobloku - západný trakt (urgentný príjem)

Po-Pi 15,00-7,00 hod., So-Ne, sviatok nepretržite
telefón:
- interná amb.: 035 / 691 2636
- chirurgická amb.: 035 / 691 2796
- amb. úrazovej chir.: 035 / 691 2796
- gynekologická amb.: 035 / 691 2658
- urgentný príjem - stála služba: 035 / 691 2736

Pohotovostná služba lekární

Rozpis pohotovostných služieb lekární v meste Nové Zámky.
Poskytuje sa každý deň do 22,30 hod.


Príjmové ambulancie - interná, chirurgická, úrazovej chirurgie, gynekologická

Prízemie monobloku - západný trakt (urgentný príjem)

Príjmová ambulancia - pre deti a dorast

Budova pediatrickej kliniky - prízemie

Príjímacia kancelária - plánované hospitalizácie
(administratívny príjem)

Prízemie monobloku - za výťahmi, pri vchode na klinike FBLR
Po-Pi 7,00-15,00 hod., Ne 8,00-10,00 hod.
telefón: 035 / 691 2229
pripravte si: zdravotnú dokumentáciu, občiansky preukaz, kartu poistenca, tel. kontakt na príbuzného

Úschova šatstva (muži, ženy) a trezor na cennosti

Prízemie monobloku - západný trakt (urgentný príjem)
Výdaj odevov: Po-Pi 7,00-14,00 hod., So, Ne, sviatok 9,00-12,00 hod.

Nemocničné kliniky a oddelenia

Nadštandardné izby


Pokladňa - poplatky nad rámec starostlivosti hradenej zo zdravotného poistenia

Prízemie monobloku - pri výťahoch
Po-Pi 7,00-15,00 hod.
telefón: 035 / 691 2888

Platby je možné realizovať v hotovosti alebo pomocou platobnej karty.

Akceptované platobné karty:

MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, VISA, VISA Electron, V-Pay

platobné karty


Dopravná zdravotná služba

Dispečing:   budova vrátnice
Po-Pi 7,00-16,00 hod.
telefón:
  počas pracovných hodín dispečingu: 0915 708 221
  mimo pracovných hodín (noc, víkendy, sviatky): 0915 708 223, 0908 159 062

Možnosti parkovania, verejná doprava, vyhľadávanie spojov


Verejná lekáreň

Zdravotnícke pomôcky


Predajne a občerstvenie

Bankomat VÚB

Pri hlavnom vchode do nemocnice


Ohlasovňa požiaru

Vrátnica
Telefónna ústredňa
(budova riaditeľstva)

Vlastná ochrana

Vrátnica
telefón: 035 / 691 2218


Recepcia

Prízemie monobloku - vestibul
Po-Pi 7,00-15,00 hod.
telefón: 035 / 691 2129

Návštevné hodiny

Po-Ne 13,00-16,30 hod. (ak nie je stanovené inak)

Toalety

prízemie monobloku - západný trakt (urgentný príjem) - bezbariérový prístup
prízemie monobloku - vestibul (vpravo pri kinosále)
prízemie monobloku - pri schodisku
prízemie monobloku - východný trakt (klinika FBLR)
budova pediatrickej kliniky - prízemie
budova riaditeľstva - vestibul - bezbariérové toalety


[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk