Nemocničná kaplnka Božieho milosrdenstva

Súčasťou nemocnice je aj kaplnka Božieho milosrdenstva. Nachádza sa na prízemí vo vestibule monobloku. Rím.-kat. sv. omše sa konajú podľa nasledujúceho rozpisu:

Rozpis bohoslužieb

Pondelok

voľno

Utorok

16,00 hod.

Streda

16,00 hod.

Štvrtok

16,00 hod.

Piatok

16,00 hod.

Sobota

voľno

Nedeľa

16,00 hod.

Počas prikázaných sviatkov sa sv. omše konajú o 16,00 hod. bez ohľadu, na ktorý deň pripadnú.

Každý štvrtok od 15.00 hod. je vystavená sviatosť oltárna.

Pristúpiť k svätej spovedi je možné pol hodiny pred začiatkom svätej omše.

Návštevy chorých na oddelení treba vopred nahlásiť v sakristii (sakristia sa nachádza na prízemí monobloku za výťahmi ).

V súrnych prípadoch volať:

Rímskokatolícky farský úrad: 0905 24 00 22

Františkánsky kláštor: 0910 450 020

Evanjelický farský úrad: 035 / 640 1903

Reformovaná cirkev: 035 / 640 4020

Apoštolská cirkev: 035 / 6403 963

Cirkev adventistov siedmeho dňa:

035 / 2861 186

Židovská náboženská obec: 035 / 6401 759
[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk