Rok 2020

13. 1. 2020
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Pediatrická klinika

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnuť program

22. 1. 2020
13,00 hod.

Nemocničný seminár sestier - Geriatrické a Doliečovacie oddelenie

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnuť program, galéria fotografií

3. 2. 2020
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Rádiologické oddelenie

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnuť program

11. 2. 2020
10,00 hod.

Odborný seminár Fórum pacientskych organizácií

miesto konania: Prednášková miestnosť - Riaditeľstvo FNsP Nové Zámky
stiahnuť program, galéria fotografií

2. 3. 2020
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Oddelenie klinickej onkológie

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnuť program

17. 3. 2020
13,00 hod.

Nemocničný seminár sestier - Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnuť program

26.-27. 3.
2020

kurz Laryngektómia a komplexná rehabilitácia jej následkov

miesto konania: FNsP Nové Zámky: kinosála + zasadačka-riaditeľstvo
stiahnuť program

6. 4. 2020
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Otorinolaryngologická klinika

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky

4. 5. 2020
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Dermatovenerologická klinika

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky

máj 2020

Nemocničný seminár sestier - Gynekologicko-pôrodnícka klinika

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky

1. 6. 2020
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Klinika vnútorného lekárstva II.

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky

7. 9. 2020
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Klinika vnútorného lekárstva I.

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky

september 2020

Nemocničný seminár sestier - Ústav hematológie

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky

5. 10. 2020
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Neurologická klinika

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky

2. 11. 2020
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Chirurgická klinika

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky

november
2020

Nemocničný seminár sestier - Klinika vnútorného lekárstva II.

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky

7. 12. 2020
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Oddelenie úrazovej chirurgie

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk