Lekárska knižnica


Nájdete nás na prízemí monobloku.

Nižšie uvedené dokumenty si môžete vypožičať prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby. Požiadať o vypracovanie rešerše možno aj e-mailom. Ak nás chcete navštíviť osobne, otvorené máme v pondelok až piatok v čase od 8.00 do 15.00 hod.


Tel.: 035 / 691 2268
E-mail: lknsp@nspnz.sk

Pre zamestnancov:

  • výpožičky: prezenčné, absenčné, medziknižničná výpožičná služba
  • spracovanie rešerší retrospektívnych zo zahraničných biomedicínskych databáz
  • konzultácie: citačné normy, pokyny autorom
  • reprografické služby

Pre ostatných:

  • výpožičky z fondu lekárskej knižnice
[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk