Izby s nadštandardným vybavením

Vážení pacienti!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v našej nemocnici sú k dispozícii nadštandardné izby v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v zmysle § 44, ods. 4, číslo zákona 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a v súlade s uznesením operatívneho vedenia FNsP Nové Zámky č. 4/2008 zo dňa 12. 5. 2008.

Hospitalizácia na 1-lôžkovej izbe s vlastným sociálnym zariadením, televíznym a rádiovým prijímačom, skrinkou na odloženie osobných vecí je poskytovaná za úhradu. Ceny a ďalšie informácie nájdete v sekciách jednotlivých oddelení poskytujúcich tieto služby.


Zoznam oddelení poskytujúcich izby s nadštandardným vybavením


[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk