Odstriekavanie a odsávanie materského mlieka

Keď je novorodenec zdravý, v noci aj cez deň podľa potreby výlučne dojčený, v tom prípade pravidelné odstriekavanie nie je potrebné. Vtedy vlastne potrebné množstvo materského mlieka zabezpečuje samoregulačný mechanizmus mliekotvorby. V zásade sú indikácie na odstriekanie mlieka len dočasné a časté najmä na začiatku rozvoja mliekotvorby, keď sa prsníky nalejú, alebo za dlhšie obdobie, keď dojčiatko nemôže sať. V každom prípade je potrebné pravidelné odstriekavanie keď ide o predčasne narodené dieťa, alebo choré dieťa, ktoré prechodne nemôže byť dojčené, ale pre ktoré je materské mlieko veľmi dôležité. Všetky tieto situácie, keď dieťa nemôže byť dojčené, však vôbec nie sú prekážkou pri výžive materským mliekom. Každá matka by sa však mala počas pobytu na šestonedelí čo najskôr po pôrode (1. – 2. deň) naučiť techniku odstriekavania rukou (v krajnom prípade pomocou odsávačky) materského mlieka, lebo sa hocikedy môžu vyskytnúť nečakané situácie, kedy ju bude potrebovať.

Odstriekavanie materského mlieka rukou

Odstriekavaniu pomocou rúk sa dáva prednosť pred použitím rôznych typov odsávačiek alebo púmp. Nie všetky mechanické pomôcky sú účinné, niektorých používanie je bolestivé. Ručné odstriekavanie nevyžaduje sterilizáciu pomôcok, je vždy „poruke“, je k dispozícii vždy a všade. Ani ekonomické hľadisko nie je zanedbateľné.

Mnohé mamičky považujú odstriekavanie rukou za ľahšie a vhodnejšie akonáhle zvládnu postup ich sebadôvera sa zvýši. Toto odstriekavanie je šetrné, bez pomôcok, nevyžaduje zdroj podtlaku.

Matka by mala odstriekavať v súkromí a najlepšie po vyvolaní vylučovacieho reflexu mlieka, lebo vtedy mlieko tečie plynule a rýchle a je postačujúca aj kratšia doba na odstriekavanie. Musí dodržiavať zásady osobnej hygieny a odstriekavať hygienickým spôsobom.

Pred odstriekavaním si treba dôkladne umyť ruky mydlom a prsníky a bradavky čistou, vlažnou, najlepšie tečúcou vodou, alebo kvapkami odstriekaného mlieka. Bradavka sa nemusí dezinfikovať. Nikdy nepoužívajte na bradavky mydlo. Stačí 1 x denne sprcha, podprsenka sa mení denne, vložky do nej akonáhle sú mokré.

Nádobka na zachytávanie odstriekaného materského mlieka (sklenená, ešte výhodnejšia plastová) má mať široký priemer, umytá v saponáte, opakovane vypláchnutá v horúcej vode, vyvarená (var min 5 minút).

Ako odstriekavať rukou

Ako často treba odstriekavať

Dojčiaca mamička musí vedieť, že aj malé množstvá mlieka sú veľmi cenné pre zabránenie vzniku infekcie u jej dieťaťa.

Ak odstriekava viac mlieka, ako dieťa potrebuje, druhú polovicu mlieka by bolo dobré odstriekavať do dvoch osobitných nádob. Dieťaťu nech ponúkne druhú polovicu mlieka najprv – dieťa tak dostane viac energeticky výdatnejšieho zadného mlieka.

Pomocné rady pri odstriekavaní materského mlieka

Odsávanie materského mlieka odsávačkou:

Existuje viac druhov púmp. Ľahšie prenosné ručné pumpy majú rôznu konštrukciu, niektoré sú užitočné, iné menej. Treba venovať mimoriadnu pozornosť čistote púmp, aby sa predišlo riziku infekcie. Každá mamička, ktorá odstriekava iným spôsobom ako ručne, má mať svoju vlastnú odsávačku. Medzi najznámejšie patria:

Piestová prsná pumpa ručná

Základom úspešného odstriekavania (odsávania) je vytrvalosť a trpezlivosť. Určite prejde niekoľko dní, kým si mamička nájde vyhovujúci spôsob pre odstriekavanie a zo začiatku bude vedieť odstriekavať len malé množstvo mlieka. Každá mamička by mala poznať rozličné techniky ručného a mechanického odstriekavania a neustále skúšať.

Odstriekavanie mlieka je ľahké. Aj napriek tomu s tým má veľa mamičiek ťažkosti, ak nezvládne správnu techniku: odstriekavanie je pre ne bolestivé a málo účinné; opakovaným zlým odstriekavaním sa prsník zbytočne pohmožďuje, vznikajú modriny a odreniny.

Spúšťací reflex mlieka

Spúšťací reflex mlieka sa pri odstriekavaní nevybavuje tak ľahko ako pri dojčení, preto bola vyvinutá zvláštna technika, využívajúca kombináciu masáže a vyprázdňovania prsníka. Technika je jednoduchá a účinná a ako pri akejkoľvek manuálnej činnosti aj tu cvičenie prináša zručnosť.

Mlieko sa tvorí v lalôčikoch mliečnej žľazy, nepretržite steká do vývodov a hromadí sa v ich rozšírenej časti – sinuse, umiestnenej pod dvorcom v okolí bradavky. Preto pri dojčení má mať dieťa v ústach aj väčšiu časť dvorca, nie iba koniec bradavky. Krátko po priložení dieťaťa k prsníku sa ako reakcia na satie bradavky vybaví spúšťací reflex a mlieko samé odkvapkáva. Správna technika odstriekavania má čo najviac napodobniť prirodzené satie dieťaťom a odstriekavanie pomocou rúk to umožňuje, čiže pri odstriekavaní mlieko nevytláčajte z bradavky, či prsníka ale z dvorca.

Odstriekavanie je vtedy naozaj účinné, keď sa pri ňom vybaví vypudzovací reflex mlieka.

Ste dojčiaca matka, alebo jej blízka osoba a chcete jej pomôcť? Osvojte si zásady ako vyvolať vylučovací reflex mlieka:

Nie je isté, že sa reflex vybaví už v prvé dni odstriekavania, prsník nereaguje na ručné alebo mechanické odstriekavanie rovnako ako na dojčenie. Keď sa reflex vybaví, mlieko tečie pri odstriekavaní plynule a rýchle.

Kedy odstriekavať

Odstriekavanie je metóda, ktorou chceme dosiahnuť, aby mlieka pribúdalo a aby sa jeho nadbytok z prsníkov dostal von. Nesmieme zabúdať, že v prvom rade najúčinnejší spôsob ako to dosiahnuť je dojčenie. Samozrejme, keď to zdravotný stav dieťaťa a matky dovoľujú. A preto znova treba zdôrazniť význam dojčenia, lebo v mnohých prípadoch pri osvojení si správnej techniky dojčenia predídeme tomu, aby sme vôbec museli odstriekavať.

Keď je však mamička z akýchkoľvek dôvodov nútená materské mlieko odstriekavať, nesmie byť zúfalá, veď predsa pri odstriekavaní sa môže udržať mliekotvorba dlhé mesiace, ba môže sa aj zvýšiť. Ak mamička dlhšiu dobu a vytrvale odstriekava, prsník sa prispôsobí inému podráždeniu ako je dojčenie a tvorba mlieka sa v podstate môže vystupňovať dokedy chce. Pri správnom odstriekavaní sa mlieko tvorí ako pri dojčení.

Je mnoho situácií, pri ktorých je odstriekavanie mlieka veľmi užitočné a dôležité preto, aby umožnilo mamičke začať alebo pokračovať v dojčení. Niekedy je treba umožniť zachytenie prsníka odstriekaním mlieka už pred dojčením, prvé týždne podľa potreby odstriekavame prebytočné mlieko po dojčení. Ak dieťa nie je dojčené, treba odstriekavať častejšie, aj keď mlieko ešte nepristúpilo, jeho tvorba sa tým môže urýchliť. Mamička má vedieť, že oddialením času ďalšieho odstriekavania neušetrí mlieko.

Kedy odstriekavať:

  1. Pred dojčením, aby sa naliate prsníky uvoľnili a zmäkli – dieťa skôr uchopí, predchádzame tým poškodeniu bradaviek. Odstriekame trocha mlieka, bradavky mierne palcom a ukazovákom povyťahujeme. Ak sa bradavka dostatočne nevyklenie, zvážte, či treba nasadiť klobúčik. Používanie klobúčika treba obmedziť na krátke prechodné obdobie.
  2. Pred dojčením odstriekame trocha mlieka priamo do úst dieťaťa, dieťa sa ukľudní, prestane plakať, skôr uchopí.
  3. Po dojčení, aby prebytočné mlieko nezostalo v prsníkoch a nevyvolalo zápal. Prebytočné mlieko sa môže vytvárať aj vtedy, keď matka privčas odoberie dieťa od prvého prsníka a priloží ho k druhému.
  4. Keď dieťa odmieta dojčenie, občas iba z jedného prsníka, v prípadoch, keď problém s prsníkom postihuje jednu stranu viac ako druhú – odmietnutý prsník odstriekavame.
  5. Keď je dieťa predčasne narodené, alebo choré a nevládze sať. Odmietať sať môže aj dojča, ktoré je ubolené, má upchatý nos, je spavé, má soor, je rozrušené – pomôžeme si odstriekavaním. Obzvlášť pravidelnému odstriekavaniu mlieka je treba venovať zvýšenú pozornosť, pretože keď sa dieťa zotaví, aj po niekoľkých týždňoch uchopí prsník a saje – odstriekavanie je tu dôležité pre udržanie mliekotvorby. Mamička odstriekava aj vtedy, keď je odlúčenie od dieťaťa na krátky alebo dlhší čas z rôznych dôvodov.
  6. Keď mamička nemôže dojčiť z akýchkoľvek zdravotných dôvodov, napr. pri plochých bradavkách, pri bolestivých a zdurených bradavkách, pri zablokovanom mliekovode a zápale, pri popraskaných bradavkách, pri užívaní určitých liekov. Mliekovod sa môže zablokovať aj pri poranení prsníka. Mamička sa má upokojiť, uvoľniť, prikladať si teplé obklady a často dojčiť a odstriekavať. Ak sa mamička zdráha dojčiť pre prisilnú bolestivosť bradaviek pri prasklinách, mlieko odstriekava rukou jeden deň a dáva ho dojčaťu lyžičkou – má to byť iba dočasné opatrenie, na druhý deň skúša znova dojčenie.
  7. Mamička môže odstriekavať mlieko aj do zásoby pre obdobie, keď už jej dieťa bude môcť piť. Mlieko treba zakryť a uložiť do chladničky. Neprevárať, aby sa nezničili jeho protiinfekčné faktory, ktoré umožňujú okrem iného aj udržať odstriekané materské mlieko v dobrom čerstvom stave aj dlhšie – baktérie prítomné v mlieku sa nezačnú rozmnožovať najmenej 3 hodiny (aj mimo chladničky). Tri hodiny sa môže materské mlieko uskladňovať pri izbovej teplote, potom sa musí dať do chladničky (najviac na 24 h), alebo vyliať. Materské mlieko je možné uskladňovať i zmrazené. (O odsávaní a skladovaní pre vaše dieťatko sa poraďte s mliečnou bankou, kde leží Vaše bábätko.)
  8. Mamička musí prsníkom venovať zvýšenú pozornosť, pri objavení sa týchto príznakov by mala začať odstriekavať:
  9. Ako postupovať: Pri všetkých troch prípadoch základná starostlivosť je rovnaká: časté dojčenie, striedanie polôh pri dojčení, pokoj, teplé obklady na bolestivé miesta, jemná masáž prsníkov pred dojčením, odstriekavanie prebytočného mlieka, pitie veľa tekutín. Odstriekavať treba začať na nepostihnutej strane, meniť pozície rúk. Keď sa vybaví vylučovací reflex skúšať dojčenie z postihnutého prsníka. Účinná je teplá sprcha alebo kúpeľ s citlivou masážou teplým uterákom alebo mäkkou látkou. Dojčiť a odstriekavať treba hneď po nahriatí prsníkov. Počas liečby antibiotikami treba pokračovať v dojčení a v odstriekavaní aj v prípade infekcie (ak nedostáva mamička také lieky, pri ktorých sa dojčiť neodporúča). Dojčiť sa môže pri matkinej horúčke do 39 °C (keď má mamička vyššiu telesnú teplotu, mlieko sa odstriekava a vylieva). Oddychujúci prsník bez vyprázdňovania stav zhoršuje. Pomáha dojčenie v polohe zhora nadol, matka v predklone nad dieťaťom, alebo futbalové.

Možné príčiny bolesti prsníkov počas uvoľňovania mlieka

Keď mamička musí počítať s dlhšie trvajúcim odstriekavaním, oplatí sa jej vynaložiť čas a energiu na prisvojenie si čo najviac pohodlného spôsobu odstriekavania. Či už je matka hospitalizovaná spolu zo svojim dieťaťom, alebo je prepustená domov, pravidelne prináša odstriekané materské mlieko svojmu dieťaťu na JIRS (jednotka intenzívno resuscitačnej starostlivosti), ÚIS (úsek intermediárnej starostlivosti), nedonosenecké oddelenie.

Po matkinom príchode domov, keď dieťa zostáva v nemocnici, mamička by nemala ľutovať čas na odstriekavanie. Odstriekané mlieko vždy v o niečo väčšom množstve ako je potrebné zasiela svojmu dieťaťu, bez prevárania, v sterilnej dojčenskej fľaši, označenej štítkom (dátum, hodina odstriekania, meno). Zbytok odstriekaného mlieka sa môže zmraziť na neskôr (poraďte sa s mliečnou bankou).

Matka môže mlieko odovzdať do mliečnej banky (do 6. mesiaca po pôrode). Mliečna banka na Novorodeneckej klinike v Nových Zámkoch zbiera mliečko od darkýň pre maličké deti, ktoré vážia sotva 1 kg, pre ťažko chorých novorodencov, ktorých mamičky mlieko ešte nemajú. Ak máte dostatok mliečka a radi ho darujete tým, pre ktorých život je nevyhnutné, prosím zavolajte na číslo 035/6912827 v pondelok – piatok od 11.00 do 13.30 hod.

Keď mamička začína dojčiť, nech neprestane hneď s odstriekavaním. Môže sa totiž stať, že dieťa je ešte slabé k plnému dojčeniu, vtedy prestať s odstriekavaním vedie k výraznému poklesu množstva materského mlieka. Približne 1 mesiac nech trvá prechodné obdobie, v tomto období sa mamička presvedčí, či jej dieťatko dobre prospieva. Obdobie, počas ktorého je treba odstriekavať mlieko je rôzne, neskôr sa tvorba mlieka prispôsobí potrebám dieťaťa.

Skladovanie odstriekaného materského mlieka pre svoje bábätko

Uprednostňuje sa výživa čerstvým, odstriekaným materským mliekom, často je však nutné mlieko na určitú dobu uskladniť. Vtedy mlieko hneď po odstriekaní treba ochladiť pod studenou tečúcou vodou a uložiť do najchladnejšej časti chladničky, hneď pod mraziaci box, nie blízko dverí. Takto ošetrené mlieko sa musí použiť v priebehu 24 h. V chladničke pri teplote 4-5 °C vyhraďte pre mlieko miesto (niektoré chladničky majú teplotu 8 – 12°C).

Ak nie je možné ochladenie mlieka po odstriekaní, je jeho použitie limitované na 3 h pri izbovej teplote. Po tejto dobe môže dôjsť ku kontaminácii, vyčerpá sa protiinfekčná ochrana materského mlieka.

Materské mlieko uchovávané na tmavom chladnom mieste v chladničke sa musí najneskôr do 24 h po odstriekaní použiť alebo zmraziť. Zmrazuje sa v malých porciách na jedno použitie.

Zmrazené mlieko možno skladovať – v mrazničke, ktorá je súčasťou chladničky (výparník) 2 týždne, v mrazničke so samostatným otváraním so stabilnou teplotou okolo – 19 až –25 °C 3 mesiace. Mlieko je vhodné zmrazovať v nádobách, ktoré možno vopred vyvariť – v sklenených, plastových. Výhodnejšie sú plastové – tuky a ochranné imunoglobulíny priľnú viac na sklo. Ak chcete pridať do zmrazeného mlieka ďalšie mlieko, treba čerstvé mlieko najprv ochladiť. Do jednej nádoby neodstriekavajte dlhšie ako 12 hodín.

Zmrazené mlieko treba rozmrazovať šetrne, buď pri izbovej teplote, alebo uložením do chladničky po dobu 24 h pri + 4 °C alebo ponorením do nádoby s teplou vodou (37°C), alebo pod tečúcou vodou (max. 37 °C). Nikdy nerozmrazujeme v mikrovlnnej rúre, časť materského mlieka sa môže zahriať až do varu, kým časť ostáva studená. Rozmrazené mlieko možno použiť pri + 4 °C do 24 h v uzavretej fľaške, po otvorení fľašky max. 12 h. Po rozmrazení sa zmrazené mlieko nesmie znova zmraziť.

Ohriatie pred kŕmením má byť rýchle, buď pod tečúcou vodou (fľašou hýbať veľmi jemne, aby sa nevyzrážal tuk). Môže sa používať ohrievač mliečnych. Väčšie a staršie dieťa môže dostať aj mlieko, ktoré je chladnejšie ako mlieko z prsníka, má teplotu izby.

Banky ženského mlieka – laktáriá

S cieľom poskytnúť prirodzenú výživu všetkým novorodencom a aj dojčatám hospitalizovaným na detských oddeleniach sa pri všetkých úsekoch fyziologických novorodencov nemocníc zriaďujú banky materského mlieka. Ich úlohou je získať, spracovať a skladovať prebytočné ženské mlieko od matiek darkýň. Laktáriá zhromažďujú získané mlieko, overujú jeho nezávadnosť z hľadiska bakteriologického, virologického – mlieko je vyšetrované hygienicky a biochemicky, rozborom sa zisťuje hygienický odber, rozlišuje sa ženské mlieko od kravského. Laktáriá zabezpečujú pasterizáciu materského mlieka (pri teplote 62,5 °C po dobu 30 min.) a skladovanie v mrazničkách vo vyhradených priestoroch (zmrazovanie - konzervovanie pri –20-25 °C). Pasterizácia pre vlastné dieťa nie je potrebná. Pasterizuje sa iba pre potreby cudzieho dieťaťa – darcovské mliečko. Laktáriá sa starajú o expedíciu mlieka, sledujú jeho expiráciu s cieľom jeho najracionálnejšieho využitia.

Podmienkou darcovstva materského mlieka je dobrý zdravotný stav mamičky, potvrdený lekárom a overený laboratórnymi vyšetreniami krvi odobratej od darkyne. Mamičky môžu poskytovať svoje mlieko cudzím deťom iba cez mliečne banky - laktáriá, zabezpečujúce prísne podmienky zberu, spracovania a distribúcie materského mlieka. Je to dôležité kvôli možnosti skrytej infekcie, pri ktorej sa môže pôvodca infekcie dostať do mlieka. Preto sa dnes každá darkyňa mlieka do laktária musí najprv podrobiť. Ak je zdravá, môže sa jej mlieko použiť na výživu cudzích dojčiat, nemožno odporúčať výživu cudzím ženským mliekom za iných okolností.

Mikrobiálna čistota mlieka je garantovaná, ak sa dodržia zásady:


Mliečna banka na Novorodeneckej klinike v Nových Zámkoch zbiera mliečko od darkýň pre maličké deti, ktoré vážia sotva 1 kg, pre ťažko chorých novorodencov, ktorých mamičky mlieko ešte nemajú. Ak máte dostatok mliečka, ak nie ste viac ako 6 mesiacov po pôrode a radi darujete Vaše mliečko tým, pre ktorých život je nevyhnutné, prosím zavolajte na číslo 035/6912827 v pondelok – piatok od 11.00 do 13.30 hod.