Očkovanie - náhradníci


Vážení občania,

vzhľadom na to že Vyhláška č. 10/2021 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 nám umožňuje očkovať pacientov v situácii, keď sa nedostavia všetci klienti objednaní cez objednávací systém, môžu sa nižšie špecifikovaní pacienti hlásiť do zoznamu náhradníkov:

A. osoby s vekom najmenej 65 rokov, alebo

B. osoby bez ohľadu na vek, ktoré spĺňajú jedno z nižšie uvedených kritérií (diagnóza).

Títo pacienti budú figurovať ako náhradníci a podľa zásob očkovacej látky na daný deň ich predvoláme.

Nutnosťou je vedieť sa dostaviť na očkovacie miesto do 30 minút od zavolania! Očkovanie náhradníkov prebieha od 13,30-14,15 hod.

Vhodné je mať dopredu vyplnený dotazník a poučenie.

 [created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk