Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

ODDELENIE EPIDEMIOLÓGIE A HYGIENY

Úvod

ODDELENIE EPIDEMIOLÓGIE A HYGIENY

ODDELENIE

vedúci lekár – MUDr. Melinda Tóthová
verejný zdravotník – Mgr. Peter Hoppan
sestra – PhDr. Viera Borbélyová

035 / 691 2158


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


PRÍZEMIE MONOBLOKUOddelenie hygieny a epidemiológie (OHaE)

Nemocničná hygiena je  odbor preventívnej medicíny, ktorá je zameraná na bezpečnosť zamestnancov, pacientov a ostatných osôb pohybujúcich sa v ústavnom zariadení v záujme ochrany verejného zdravia.

Oddelenie sa venuje hygienicko epidemiologickej problematike v nemocničnom zariadení vrátane ambulancií a spoločných vyšetrovacích zložiek.

Personálne obsadenie OHaE:

MUDr. Melinda Tóthová –  lekár
Mgr. Peter Hoppan – verejný zdravotník
PhDr. Viera Borbélyová – sestra

Hlavné zameranie činnosti :
 • poradný orgán riaditeľa nemocnice
 • konzultačná podpora zamestnancov nemocnice
 • spolupráca s RÚVZ
 • protipandemické opatrenia v čase šírenia pandémie
 • prevencia pred vznikom nozokomiálnych nákaz (nemocničné nákazy)
 • spolupráca s nozokomiálnymi lekármi a sestrami
 • určovanie a zavádzanie opatrení – ohniská nákazy, nežiadúce udalosti, ohrozenie zdravia zamestnancov a pacientov
 • monitorovanie kvality a čistoty prostredia
 • vykonávanie kontrol podľa schváleného Plánu kontrol a HER
 • vypracovávanie a kontrola dodržiavania  štandardov – na základe chýb nájdených pri kontrolách a iných nepriaznivých štatistických ukazovateľoch
 • vykonávanie školení – edukácia personálu, všetkých novoprijatých zamestnancov a praxujúcich študentov,
 • zabezpečenie dodržiavania aktuálnych nariadení podľa epidemiologickej situácie
 • posudzovanie stavebných úprav v plnom rozsahu z hľadiska HER
 • kontrolovanie dodržiavania chirurgická dezinfekcia rúk (CHDR) na COS a operačných sálach pred výkonmi
 • užší kontakt s oddelením kontroly – dávať návrhy na zlepšenie a udržanie kvality starostlivosti, predchádzanie sťažnostiam
 • kompetencia na indikáciu odberu biologického materiálu od všetkých zamestnancov za účelom dodržiavania Hygienicko- epidemiologického režimu( HER) nemocnice pri mimoriadnej epidemiologickej situácii
 • dohliadať na striktné dodržiavanie prevádzkových poriadkov na oddeleniach
 • stále zastúpenie v krízovom štábe, na auditoch a Rade kvality FNsP v Nových Zámkoch

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021