Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA KLINIKA

Občianske združenie Novozámocký bocian

GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA KLINIKA

Občianske združenie Novozámocký bocianTELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Judita Koprdová
035 / 691 2260


VEDÚCA PÔRODNÁ ASISTENTKA

PhDr. Bc. Miroslava Bednáriková, PhD.
miroslava.bednarikova@nspnz.sk
035 / 691 2197


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


2. POSCHODIE MONOBLOKU

odd. gynekológie a rizikového tehotenstva,
pôrodná sála


3. POSCHODIE MONOBLOKU

odd. šestonedelia – Rooming-in (západ)

Občianske združenie Novozámocký bocian

www.nzbocian.sk

Poslaním a cieľom občianskeho združenia Novozámocký bocian je  podpora adekvátneho technického a priestorového vybavenia  pre vykonávanie diagnostických, liečebných a vzdelávacích procesov, ako aj informovanie verejnosti o moderných, inovatívnych spôsoboch  vzdelávania, prevencie diagnostiky a liečby v odbore gynekológia a pôrodníctvo.

Za účelom dosiahnutia svojich cieľov združenie plní nasledujúce úlohy:

  • Vytvára atmosféru priateľského prostredia, spríjemňuje sterilné nemocničné prostredie
  • Hľadá možnosti na podporu vyššie spomínaných aktivít
  • Organizuje alebo spoluorganizuje prednášky, semináre, stretnutia, ktoré sú v súlade s cieľmi združenia
  • Podporuje rôzne formy vzdelávania v odbore gynekológia a pôrodníctvo
  • Podporuje podujatia zamerané na osvetu, prevenciu a liečbu gynekologických ochorení
  • Publikácia odbornej a informačnej literatúry pre členov združenia a verejnosť
  • Podpora a spolupráca pri modernizácii technického vybavenia, zavádzaní a rozvoji najnovších diagnostických a liečebných postupov, pri rekonštrukcii priestorov, kde pacienti absolvujú diagnostiku a liečbu
  • Vytvára ekomonické podmienky a získava finančné a materiálne prostriedky od fyzických a právnických osôb za účelom podpory a zabezpečenia činnosti občianskeho združenia

Vaše sponzorské príspevky je možné poukázať na číslo účtu :

Názov združenia: Novozámocký bocian
Banka: Všeobecná úverová banka, a. s.
Kód banky: 0200
IBAN: SK 31 0200 0000 0044 7520 5454

Za pomoc veľmi pekne ďakujeme !!!


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021