FNsP Nové Zámky, Slovenská 11 A, Nové Zámky

Dodávateľské faktúry od 01-05-2019 do 31-05-2019

Lieky

Číslo objednávky Číslo faktúry Dodávateľ Vystavená Suma faktúry Popis plnenia
Lieky
1905097 1921017118 MEDICAL GROUP SK a.s. 02-05-2019 3 851,32 Lieky
1905098 111938670 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 02-05-2019 71,54 Lieky
1905100 111938699 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 02-05-2019 3 722,65 Lieky
1905102 111938764 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-05-2019 34,52 Lieky
1905105 111938768 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-05-2019 36,96 Lieky
1905106 111938769 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-05-2019 776,45 Lieky
1905108 111938882 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-05-2019 324,90 Lieky
1905109 111938912 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-05-2019 732,60 Lieky
1905112 111938966 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 06-05-2019 201,23 Lieky
1905114 90026962 MED-ART, spol. s r.o. 02-05-2019 2 097,10 Lieky
1905115 90026967 MED-ART, spol. s r.o. 02-05-2019 839,49 Lieky
1905116 90027055 MED-ART, spol. s r.o. 02-05-2019 6 339,85 Lieky
1905117 90027334 MED-ART, spol. s r.o. 03-05-2019 274,60 Lieky
1905118 90027415 MED-ART, spol. s r.o. 03-05-2019 2 246,34 Lieky
1905120 90311020 MED-ART, spol. s r.o. 03-05-2019 82,85 Lieky
1905194 2020011732 Roche Slovensko, s.r.o. 06-05-2019 2 644,91 Lieky
1905196 201909411 INTRAVENA s.r.o. 03-05-2019 2 549,74 Lieky
1905198 9085607 PHOENIX 06-05-2019 513,69 Lieky
1905200 9085727 PHOENIX 06-05-2019 1 543,86 Lieky
1905202 111939980 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-05-2019 158,57 Lieky
1905204 111939987 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-05-2019 2 737,03 Lieky
1905205 111939995 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-05-2019 93,78 Lieky
1905207 90027730 MED-ART, spol. s r.o. 06-05-2019 73,90 Lieky
1905208 90027735 MED-ART, spol. s r.o. 06-05-2019 4 498,43 Lieky
1905210 90027909 MED-ART, spol. s r.o. 06-05-2019 73,92 Lieky
1905217 90028036 MED-ART, spol. s r.o. 06-05-2019 4 798,85 Lieky
1905222 90211318 MED-ART, spol. s r.o. 06-05-2019 400,00 Lieky
1905279 193523665 INTERPHARM Slovakia, a.s. 02-05-2019 244,16 Lieky
1905281 3019050014 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 02-05-2019 2 304,95 Lieky
1905282 3019050015 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 02-05-2019 124,32 Lieky
1905288 90028131 MED-ART, spol. s r.o. 07-05-2019 4 399,49 Lieky
1905291 90028257 MED-ART, spol. s r.o. 09-05-2019 695,86 Lieky
1905292 111940119 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-05-2019 42,50 Lieky
1905293 111940122 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-05-2019 328,24 Lieky
1905294 111940170 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-05-2019 8,80 Lieky
1905295 111940176 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-05-2019 841,87 Lieky
1905356 1951101205 BAX PHARMA, s.r.o. 09-05-2019 1 589,06 Lieky
1905357 90504234 MED-ART, spol. s r.o. 07-05-2019 -34,65 Lieky
1905358 90028400 MED-ART, spol. s r.o. 09-05-2019 63 391,35 Lieky
1905359 90028479 MED-ART, spol. s r.o. 09-05-2019 2 474,63 Lieky
1905360 90211587 MED-ART, spol. s r.o. 09-05-2019 466,75 Lieky
1905361 9087126 PHOENIX 09-05-2019 1 066,70 Lieky
1905362 9087191 PHOENIX 09-05-2019 1 300,51 Lieky
1905363 111940323 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-05-2019 4 183,16 Lieky
1905364 111940404 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-05-2019 627,34 Lieky
1905393 201901597 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 02-05-2019 18,26 Lieky
1905394 190678 BioVendor Slovakia s.r.o. 03-05-2019 35,75 Lieky
1905395 2193102401 INTEC PHARMA, s.r.o. 06-05-2019 1 200,10 Lieky
1905396 1020192744 PharmDr.Jozef Valuch spol. s r.o. 03-05-2019 1 964,26 Lieky
1905402 300125544 B. Braun Medical s.r.o. 08-05-2019 792,00 Lieky
1905403 300125594 B. Braun Medical s.r.o. 09-05-2019 156,53 Lieky
1905405 90028861 MED-ART, spol. s r.o. 10-05-2019 1 856,22 Lieky
1905406 90311680 MED-ART, spol. s r.o. 13-05-2019 459,14 Lieky
1905407 111940525 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-05-2019 587,07 Lieky
1905408 111940565 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-05-2019 307,21 Lieky
1905409 3019050129 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 07-05-2019 263,02 Lieky
1905410 3019050130 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 07-05-2019 47,04 Lieky
1905411 3019050131 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 07-05-2019 22,50 Lieky
1905412 181901990 DYNEX Servis spol. s r.o. 02-05-2019 1 326,60 Lieky
1905413 181901991 DYNEX Servis spol. s r.o. 02-05-2019 1 111,44 Lieky
1905414 181902013 DYNEX Servis spol. s r.o. 09-05-2019 651,20 Lieky
1905422 20190766 JK - TRADING, spol. s r.o. 06-05-2019 680,74 Lieky
1905423 20190359 Agentúra HARMONY v.o.s. 02-05-2019 1 335,40 Lieky
1905428 190671 BioVendor Slovakia s.r.o. 02-05-2019 1 366,86 Lieky
1905429 190674 BioVendor Slovakia s.r.o. 02-05-2019 408,39 Lieky
1905430 2191895 Biohem spol.s.r.o. 02-05-2019 1 474,00 Lieky
1905431 2191896 Biohem spol.s.r.o. 02-05-2019 68,52 Lieky
1905438 90028948 MED-ART, spol. s r.o. 13-05-2019 177,78 Lieky
1905502 111941744 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-05-2019 265,97 Lieky
1905503 111941746 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-05-2019 26,97 Lieky
1905504 90029175 MED-ART, spol. s r.o. 13-05-2019 3 313,10 Lieky
1905506 90029484 MED-ART, spol. s r.o. 14-05-2019 1 718,78 Lieky
1905507 90211806 MED-ART, spol. s r.o. 13-05-2019 14,19 Lieky
1905508 1921018523 MEDICAL GROUP SK a.s. 13-05-2019 5 776,98 Lieky
1905509 190725 BioVendor Slovakia s.r.o. 13-05-2019 268,40 Lieky
1905510 3019050232 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 13-05-2019 24,55 Lieky
1905511 3019050233 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 13-05-2019 1 248,41 Lieky
1905512 201909625 INTRAVENA s.r.o. 07-05-2019 9 098,05 Lieky
1905513 201909626 INTRAVENA s.r.o. 07-05-2019 7 397,98 Lieky
1905514 201909941 INTRAVENA s.r.o. 10-05-2019 384,16 Lieky
1905515 111941855 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-05-2019 940,10 Lieky
1905516 2193102500 INTEC PHARMA, s.r.o. 13-05-2019 102,58 Lieky
1905544 111944318 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-05-2019 976,09 Lieky
1905553 111942007 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-05-2019 202,38 Lieky
1905554 90029545 MED-ART, spol. s r.o. 14-05-2019 7 235,77 Lieky
1905555 90029668 MED-ART, spol. s r.o. 14-05-2019 43 321,74 Lieky
1905556 90211945 MED-ART, spol. s r.o. 14-05-2019 277,00 Lieky
1905557 90311948 MED-ART, spol. s r.o. 14-05-2019 78,47 Lieky
1905558 90405605 MED-ART, spol. s r.o. 14-05-2019 20,86 Lieky
1905596 111942202 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-05-2019 754,85 Lieky
1905597 90029887 MED-ART, spol. s r.o. 15-05-2019 2 719,55 Lieky
1905598 90212084 MED-ART, spol. s r.o. 16-05-2019 14,19 Lieky
1905609 2020011786 Roche Slovensko, s.r.o. 16-05-2019 2 644,91 Lieky
1905638 90030211 MED-ART, spol. s r.o. 16-05-2019 8 678,11 Lieky
1905642 111942385 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-05-2019 1 545,61 Lieky
1905643 111942448 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-05-2019 2 106,56 Lieky
1905646 90910505 MED-ART, spol. s r.o. 13-05-2019 -5 783,86 Lieky
1905677 300126167 B. Braun Medical s.r.o. 16-05-2019 1 183,71 Lieky
1905678 3019050289 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 15-05-2019 233,94 Lieky
1905679 1951101283 BAX PHARMA, s.r.o. 17-05-2019 3 207,51 Lieky
1905689 9092652 PHOENIX 17-05-2019 1 644,17 Lieky
1905691 111942595 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-05-2019 2 220,42 Lieky
1905692 111943788 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-05-2019 368,06 Lieky
1905694 201901619 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 06-05-2019 1 000,24 Lieky
1905696 201901671 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 09-05-2019 867,24 Lieky
1905698 201901684 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 09-05-2019 584,08 Lieky
1905699 90030582 MED-ART, spol. s r.o. 17-05-2019 59 836,56 Lieky
1905701 90312350 MED-ART, spol. s r.o. 17-05-2019 7 220,29 Lieky
1905702 90405786 MED-ART, spol. s r.o. 17-05-2019 66,44 Lieky
1905704 90504688 MED-ART, spol. s r.o. 20-05-2019 -33,17 Lieky
1905749 3159016598 SYSMEX Slovakia s.r.o. 14-05-2019 905,08 Lieky
1905750 20190387 Agentúra HARMONY v.o.s. 14-05-2019 1 349,70 Lieky
1905751 191265 ULTRAMED s.r.o. 15-05-2019 340,25 Lieky
1905752 194299 Hermes LabSystems,s.r.o. 10-05-2019 1 882,10 Lieky
1905758 9094433 PHOENIX 20-05-2019 98,01 Lieky
1905759 9094725 PHOENIX 20-05-2019 1 395,86 Lieky
1905760 90030852 MED-ART, spol. s r.o. 20-05-2019 2 872,79 Lieky
1905761 90030996 MED-ART, spol. s r.o. 21-05-2019 998,39 Lieky
1905762 90312445 MED-ART, spol. s r.o. 21-05-2019 91,08 Lieky
1905763 111942449 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-05-2019 42,37 Lieky
1905764 111943805 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-05-2019 40,74 Lieky
1905765 111943810 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-05-2019 179,49 Lieky
1905766 111943811 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-05-2019 1 064,80 Lieky
1905767 111943924 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-05-2019 8,15 Lieky
1905768 111943926 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-05-2019 476,23 Lieky
1905825 1148627 Lekáreň UNIMED PHARMA s.r.o. 20-05-2019 164,97 Lieky
1905826 193526697 INTERPHARM Slovakia, a.s. 17-05-2019 69,90 Lieky
1905827 4141902074 Mikrochem Trade,spol. s r.o. 15-05-2019 52,66 Lieky
1905828 4141902120 Mikrochem Trade,spol. s r.o. 16-05-2019 33,18 Lieky
1905829 111944073 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-05-2019 220,61 Lieky
1905830 111944075 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-05-2019 450,88 Lieky
1905831 111944137 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 22-05-2019 75,57 Lieky
1905832 111944138 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 22-05-2019 1 197,90 Lieky
1905833 111944144 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 22-05-2019 451,73 Lieky
1905834 90031121 MED-ART, spol. s r.o. 21-05-2019 2 121,37 Lieky
1905835 90031217 MED-ART, spol. s r.o. 21-05-2019 917,91 Lieky
1905836 90504689 MED-ART, spol. s r.o. 20-05-2019 -2 002,31 Lieky
1905837 90030779 MED-ART, spol. s r.o. 20-05-2019 33,17 Lieky
1905880 20191628 INTRAVENA s.r.o. 20-05-2019 10 431,62 Lieky
1905888 111944239 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 22-05-2019 849,75 Lieky
1905889 9095823 PHOENIX 22-05-2019 167,20 Lieky
1905890 9096016 PHOENIX 22-05-2019 490,05 Lieky
1905891 90031526 MED-ART, spol. s r.o. 22-05-2019 2 436,73 Lieky
1905894 90312686 MED-ART, spol. s r.o. 23-05-2019 367,60 Lieky
1905919 20190393 Agentúra HARMONY v.o.s. 20-05-2019 148,50 Lieky
1905920 20190847 JK - TRADING, spol. s r.o. 20-05-2019 72,60 Lieky
1905921 201901714 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 13-05-2019 985,72 Lieky
1905930 201903436 Bio G, spol.s r.o. 21-05-2019 184,14 Lieky
1905931 201903437 Bio G, spol.s r.o. 21-05-2019 74,03 Lieky
1905937 90031789 MED-ART, spol. s r.o. 23-05-2019 1 796,19 Lieky
1905938 90031849 MED-ART, spol. s r.o. 23-05-2019 1 162,27 Lieky
1905939 90504791 MED-ART, spol. s r.o. 22-05-2019 -132,22 Lieky
1905986 1951101359 BAX PHARMA, s.r.o. 24-05-2019 1 788,01 Lieky
1905987 3019050441 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 22-05-2019 1 512,53 Lieky
1905988 3019050456 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 22-05-2019 69,74 Lieky
1905989 90032099 MED-ART, spol. s r.o. 24-05-2019 1 447,75 Lieky
1905990 90032180 MED-ART, spol. s r.o. 24-05-2019 3 077,38 Lieky
1905991 90032394 MED-ART, spol. s r.o. 24-05-2019 1 790,03 Lieky
1905992 90213014 MED-ART, spol. s r.o. 24-05-2019 71,15 Lieky
1905993 111944515 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 24-05-2019 3 068,95 Lieky
1905994 111944621 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 24-05-2019 367,60 Lieky
1905995 111944648 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 24-05-2019 436,37 Lieky
1905996 111944650 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 24-05-2019 413,60 Lieky
1905997 111944705 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 27-05-2019 467,50 Lieky
1905998 111944712 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 27-05-2019 2 970,86 Lieky
1905999 111944715 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 27-05-2019 931,70 Lieky
1906026 201903498 Bio G, spol.s r.o. 23-05-2019 55,59 Lieky
1906033 201901819 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 20-05-2019 974,50 Lieky
1906034 201901864 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 23-05-2019 27,39 Lieky
1906035 3019050013 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 02-05-2019 3,60 Lieky
1906036 3019050230 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 13-05-2019 8,40 Lieky
1906037 90032496 MED-ART, spol. s r.o. 27-05-2019 3 964,39 Lieky
1906038 90032624 MED-ART, spol. s r.o. 28-05-2019 754,84 Lieky
1906039 90313050 MED-ART, spol. s r.o. 28-05-2019 101,64 Lieky
1906040 111945893 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 27-05-2019 178,42 Lieky
1906041 111945912 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 27-05-2019 241,50 Lieky
1906042 111945913 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 27-05-2019 119,67 Lieky
1906043 111945914 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 27-05-2019 963,53 Lieky
1906044 111946009 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 28-05-2019 489,24 Lieky
1906045 201910904 INTRAVENA s.r.o. 23-05-2019 502,40 Lieky
1906048 201911033 INTRAVENA s.r.o. 24-05-2019 1 832,41 Lieky
1906076 5190370 OXOID CZ s.r.o. 20-05-2019 48,80 Lieky
1906077 190806 BioVendor Slovakia s.r.o. 27-05-2019 1 022,01 Lieky
1906113 90032814 MED-ART, spol. s r.o. 28-05-2019 67 588,93 Lieky
1906114 90670587 MED-ART, spol. s r.o. 22-05-2019 -18,00 Lieky
1906143 19000542 Slovenské liehovary a likérky, a.s. 28-05-2019 -107,34 Lieky
1906144 2020011874 Roche Slovensko, s.r.o. 29-05-2019 14 764,44 Lieky
1906145 9099647 PHOENIX 28-05-2019 677,75 Lieky
1906163 111946138 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 28-05-2019 55,20 Lieky
1906164 111946141 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 28-05-2019 7,17 Lieky
1906165 111946142 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 28-05-2019 165,63 Lieky
1906166 90032811 MED-ART, spol. s r.o. 28-05-2019 5,28 Lieky
1906167 90033011 MED-ART, spol. s r.o. 29-05-2019 339,72 Lieky
1906168 90213275 MED-ART, spol. s r.o. 29-05-2019 119,90 Lieky
1906169 90313185 MED-ART, spol. s r.o. 29-05-2019 494,12 Lieky
1906171 90406255 MED-ART, spol. s r.o. 29-05-2019 80,85 Lieky