Umelecké diela v priestoroch nemocnice

Nikto asi nechodí do nemocnice obdivovať umelecké diela, nikto by ich pravdepodobne v nemocnici ani nehľadal. I napriek tomu sú tu prítomné a nenápadne dotvárajú nemocničný areál.

V priestoroch nemocnice sa možno stretnúť s dielami nasledujúcich osobností výtvarného umenia:


Dezider Castiglione

(* 1924, Hlohovec, † 2005, Bratislava) akademický maliar

Študoval na Oddelení výtvarnej výchovy pri Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave u J. Mudrocha, E. Lehotského a G. Mallého, neskôr na Prírodovedeckej fakulte a na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil ako asistent profesora Jána Mudrocha na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Sústredil sa na monumentálnu tvorbu v architektúre. Ako prvý na Slovensku skúšal sklobetónovú techniku, medzi prvými uplatnil aj sklenú mozaiku. Venoval sa tiež maľbe, kresbe a grafike. Pre jeho tvorbu je charakteristická konštruktívna, tektonická (uzavretá) skladba kompozícií a cit pre farbu ako poetizujúci prvok.

Zdroj:
Kolektív: Encyklopédia Slovenska. I. zv. A-D. Veda, Bratislava, 1976.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dezider_Castiglione
http://artoteka.sk/bu5.html

Zdravá rodina (1980)

kamenná mozaika
mozaika sa nachádza na priečelí nemocnice, vpravo od hlavného vchodu   

Ľudmila Cvengrošová

(* 1937, Radošina) akademická sochárka

Študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, oddelení reliéfneho sochárstva u prof. J. Kulicha a R. Pribiša. Je autorkou plastík zo slovenskej národnej histórie. Popri monumentálnych realizáciách sa venuje komornej plastike, medailérskej a keramickej tvorbe. Jej dielom prestupuje záujem o človeka v každodenných ľudských situáciách. Žije v Bratislave.

Zdroj:
Kolektív: Encyklopédia Slovenska. I. zv. A-D. Veda, Bratislava, 1976.
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category...
http://www.litcentrum.sk/recenzie/ludmila-cvengrosova-a-davne-slovensko...

Mier mláďatám zeme (1983)

materiál: epoxyd
plastika je umiestnená pred hlavným vchodom do nemocnice   

Siesta (1981)

materiál: ružbažský vápenec

plastika sa nachádza v átriu nemocnice   

Ivan Vychlopen

(* 1941, Nové Mesto nad Váhom, † 1998, Bratislava) akademický maliar

Absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. P. Matejka, L. Čemický), kde po skončení štúdia pôsobil ako odborný asistent, neskôr docent. Tvoril v oblasti monumentálnych realizácií pre architektúru, textil, komornú maľbu a ilustráciu s bohatou tvarovou symbolikou. V osemdesiatych rokoch bol členom predsedníctva Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Žil v Bratislave.

Zdroj:
http://osobnostinm.szm.com/osobnosti/umelecka_tvorba/vychlopeni.htm
http://www.isabart.org/person/5723
http://www.centrumgallery.sk/index.php...
http://encyklopedie.vseved.cz/Vychlopen

Klasická vitráž (1981)

nachádza sa vo vestibule monobloku v priestoroch cukrárne   

Detský svet flóry a fauny I (1982)

glazovaná keramika
je umiestnená v čakárni pred vstupom na pediatrickú kliniku   

Detský svet flóry a fauny II (1982)

glazovaná keramika
nachádza sa v budove pediatrickej kliniky, na chodbe vedúcej k detským ambulanciám   

Vodný svet (1982)

glazovaná keramika
je umiestnená v budove pediatrickej kliniky, v čakárni gynekologickej ambulancie   

Richard Langer

akademický maliar

Kompozícia z farebnej glazovanej reliéfnej keramiky (1982)

je umiestnená v priestoroch kliniky fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (prízemie monobloku - východný trakt)   

Rudolf Moško

(* 1926, Dobrá pri Trenčíne) akademický maliar

Študoval na Oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave u profesorov Jána Mudrocha, Gustáva Mallého a Dezidera Millyho. Prvé olejomaľby boli inšpirované rázovitosťou slovenského vidieka. Neskôr sa priklonil ku konštruktivisticko-kinetickému prejavu. Popri voľnej maľbe a kresbe sa systematicky zaoberá aj tvorbou pre architektúru. Žije a tvorí v Trenčíne.

Zdroj:
Kolektív: Encyklopédia Slovenska. III. zv. K-M. Veda, Bratislava, 1978.
http://www.mgartgaleria.sk/clanok-239/r-mosko/
http://www.artinvest.sk/umelec/mosko-rudolf
http://www.gmab.sk/aktuality/rudolf-mosko-vystavuje-v-bruseli.html?page_id=650

Deliaca drevená stena (1982)

nachádza sa vo vestibule budovy riaditeľstva   

Juraj Gavula

(* 1942, Vyšné Čabiny) akademický sochár

Juraj Gavula vyštudoval sklo v architektúre na Vysokej škole výtvarných umení (F. Štefunko, V. Cigler). Čoskoro sa však priklonil k iným materiálom smerom k monumentálnejším polohám sochárskej tvorby. Jeho výtvarný jazyk je minimalistický. V tvorbe využíva kameň, drevo, kov a sklo.

Zdroj:
http://www.artgallery.sk/pouzivatel.php?getPouzivatel=384

Fontána (1980)

materiál: travertín
umiestnená vo vestibule na prízemí monobloku   

Lýdia Jergušová-Vydarená

(* 1940, Banská Bystrica) výtvarníčka, grafička

Študovala na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V rokoch 1968-1989 pracovala ako výtvarníčka monumentálnej tvorby v architektúre, neskôr pôsobila ako pedagogička na Katedre výtvarných disciplín Fakulte architektúry, Akadémii umení v Banskej Bystrici a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde bola habilitovaná na docentku a zastávala funkciu prorektorky. Venuje sa kresbe, ručne tkanej tapisérii, monumentálnej maľbe a grafike.

Zdroj:
http://sk.wikipedia.org/wiki/L%C3%BDdia_Jergu%C5%A1ov%C3%A1-Vydaren%C3%A1
http://www.jergusova-vydarena.sk/

Kamenná mozaika (1981) - fragment

nachádza sa vo vestibule na prízemí monobloku   

Kamenná mozaika

nachádza sa v priestoroch nemocničnej jedálne pre zamestnancov   

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk