Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Úvod

 

14.5. 2021 OZNAM

Opravný termín štátnej záverečnej skúšky študijného odboru Sociálna práca  3.r. II. st. (Mgr.) sa uskutočni 21.6.2021. 
Študentov prosíme o zaslanie prihlášky na štátnu záverečnú skúšku a poplatok za opravnú štátnicu  do 31.5.2021 na FZaSP sv. Ladislava, Nové Zámky

 

26.2.2021 OZNAM O PLATBE ŠKOLNÉHO ZA LETNÝ SEMESTER ODBOR SOCIÁLNA PRÁCA 2020/2021

na základe  Smernice rektora č.1/2020 o poplatkoch spojených so štúdiom v 
ak. r. 2020/2021 prosíme študentov zrealizovať platbu školného za letný semester 
do 31. 03. 2021. 
 
Úhradu poplatkov je možné zrealizovať hotovostným vkladom alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu IBAN: SK02 1100 0000 0026 2674 8634
Povinnosťou študenta je pri úhrade uviesť správny variabilný symbol – svoje osobné číslo študenta a  do poznámky uviesť meno študenta.
Doklady o platbe prosím odovzdajte alebo pošlite mailom svojim ročníkovým vedúcim a tí mi následne po skompletizovaní celého ročníku odovzdajú vyzbierané doklady o platbe na office fakulty,  do 15. 04. 2021.
 
Výška poplatku za LS ak.r. 2020/2021: 
SP:
Študenti sociálnej práce 1.- 4. ročník ( I. stupeň Bc.) externá forma vo výške 260,-€
Študenti sociálnej práce 1.- 2. ročník (II. stupeň Mgr.) externá forma vo výške 375,-€

 

21.2. 2021 OZNAM O PLATBE ŠKOLNÉHO ZA LETNÝ SEMESTER OŠE + PA ak.r. 2020/2021
na základe  Smernice rektora č.1/2020 o poplatkoch spojených so štúdiom v 
ak. r. 2020/2021 prosíme študentov zrealizovať platbu školného za letný semester 
do 31. 03. 2021. 
Úhradu poplatkov je možné zrealizovať hotovostným vkladom alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu IBAN: SK02 1100 0000 0026 2674 8634
Povinnosťou študenta je pri úhrade uviesť správny variabilný symbol – svoje osobné číslo študenta a  do poznámky uviesť meno študenta.
Doklady o platbe prosím odovzdajte alebo pošlite mailom svojim ročníkovým vedúcim a tí mi následne po skompletizovaní celého ročníku odovzdajú vyzbierané doklady o platbe na office fakulty,  do 15. 04. 2021.
Končiace ročníky Bc. (OŠE, PA) počítajte aj s poplatkom za ŠS vo výške 195, -€,  doklady budem zbierať pri odovzdávaní bakalárskych prác.
 
Výška poplatku za LS ak.r. 2020/2021: 
OŠE:
Študenti ošetrovateľstva 1.- 4. ročník ( I. stupeň Bc.) denná forma - denná kombinovaná forma vo výške 380,-€ 
Študenti ošetrovateľstva 1.- 4. ročník ( I. stupeň Bc.) externá forma vo výške 260,-€
Študenti ošetrovateľstva 1.- 2. ročník (II. stupeň Mgr.) externá forma vo výške 375,-€
PA:
Študenti pôrodnej asistencie 1.- 3. ( I. stupeň Bc.) ročník denná forma vo výške 490,-€

 

13.1. 2021 OZNAM OŠE 3.r. II.st. (Mgr.)
Vážení študenti, 
vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu pandémie COVID-19 sú na základe rozhodnutia dekana FZaSP sv. Ladislava Nové Zámky prof. MUDr. Mariána Karvaja PhD., MBA štátne záverečné skúšky študijného odboru 
Ošetrovateľstvo 3.r. II. st. (Mgr.) v plánovanom termíne 25.01.- 30.01.2021 - ZRUŠENÉ!
Štátnu záverečnú skúšku -  v prípade priaznivej epidemiologickej situácie predpokladáme zrealizovať v druhej polovici 02/2021.

 

16.11. 2020 OZNAM OŠE/PA

Informacia pre študentov o motivačných prospechových štipendiách za AR 2019/20 TU

 

3.11. 2020 OZNAM

Zápisnica zo zasadnutia AS FZaSP sv. LAdislava Nové Zámky zo dňa 22.10.2020 TU
 

23.10. 2020 OZNAM OŠE, PA

Vážení študenti OŠE, PA

 
na základe nariadenia vlády SR a prijatých nových opatrení proti šíreniu pandémie COVID-19
sa s účinnosťou od 24.10.2020 ruší do odvolania praktická výuka - Klinické cvičenia, SOP, Ošetrovateľské techniky. 
Výuka teoretických predmetov bude prebiehať podľa zverejnených rozvrhov - dištančnou formou. 

 

3.9. 2020 OZNAM  OŠE  
Predkladanie žiadosti študentov o pôžičku - info  TU

 

3.9. 2020 OZNAM 
OŠE /PA  I. stupeň (Bc.) denná/denná kombinovaná forma
Platby za ISIC uhrádzať na číslo účtu IBAN: SK39 1100 0000 0029 2670 9119 
Ako variabilný symbol je študent povinný uviesť svoje osobné číslo študenta, prípadne dátum svojho narodenia v plnom tvare DDMMRRRR. V poznámke meno študenta.
Poplatky:
 - 30 € - vydanie nového preukazu 
 - 13 € - predĺženie (prolongácia) platnosti preukazu na ďalší akad. rok

 

3.9. 2020 OZNAM  OŠE/PA 

PLATBA ZÁPISNÉHO A ŠKOLNÉHO ZA ZIMNÝ SEMESTER ak.r. 2020/2021

na základe  Smernice rektora č.1/2020 o poplatkoch spojených so štúdiom v 

ak. r. 2020/2021 prosíme študentov zrealizovať platbu zápisného a školného za zimný semester do 15. 09. 2020. 
Úhradu poplatkov je možné realizovať hotovostným vkladom alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu IBAN: SK02 1100 0000 0026 2674 8634
Povinnosťou študenta je pri úhrade uviesť správny variabilný symbol – svoje osobné číslo študenta a  do poznámky uviesť meno študenta.
  
Výška poplatku zápisného + školného ZS
OŠE:
Študenti ošetrovateľstva 2- 4. ročník ( I. stupeň Bc.) denná forma - denná kombinovaná forma vo výške 95,- € (zápisné) + 380,-€ (školného ZS)
Študenti ošetrovateľstva 2.- 4. ročník ( I. stupeň Bc.) externá forma vo výške 95,- € (zápisné) + 260,-€ (školného ZS)
Študenti ošetrovateľstva 2.- 3. ročník (II. stupeň Mgr.) externá forma vo výške 150,- € (zápisné) + 375,-€ (školného ZS)
PA:
Študenti pôrodnej asistencie 2.- 3. ročník ( I. stupeň Bc.) denná forma vo výške 95,- € (zápisné) + 490,-€ (školného ZS)

 

28.8. 2020 OZNAM

SMERNICA rektora č. 1/2020 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2020/2021 TU

 

9.11. 2018 OZNAM

Vážení študenti,

kontakt študijnej referentky na študijnom oddelení v BA.

Referentka

Kontakt

Študijný program

Pracovisko

 

 

Mgr. JANA BÓOCZOVÁ

 

 

kancelária. č. 003

 

 

 

 


0911 707 856

 

 

booczova@vssvalzbety.sk

 

Ošetrovateľstvo

 

 

 

Pôrodná asistencia

 

Sociálna práca

 

 

 

Nové Zámky

Prešov

Skalica

 

Nové Zámky

 

Nové Zámky

Prešov

Skalica

Spišská Nová Ves

 

 

FNsP 2007