Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA


 

 

 

 

 

 

 

 
Doktorandské štúdium - Prednášky

 

 13.10. 2020  Viac informácií: https://www.vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/prednasky
 
Doktorandské štúdium - Prednášky - 1.ročník
13.11. 2021  Úvod do doktorandského štúdia - Informačný list k predmetu TU

 

Doktorandské štúdium - Prednášky - 2.ročník
13.11. 2021  Sociálno-zdravotná starostlivosť o osoby so zdravotným postihnutím - Informačný list k predmetu TU

 

Doktorandské štúdium - Prednášky - 3.ročník
   

 

 

 

 

 

 

 

FNsP 2007