Materské mlieko ako krv! Novorodenecká klinika Nové Zámky

Milé mamičky,
materské mlieko je nenahraditeľná tekutina.

Nezrelí a chorí novorodenci môžu byť živení len materským mliekom.

Ak máte viac materského mlieka, ako potrebuje Vaše bábätko, budeme veľmi radi, ak ho darujete pre deti, ktoré ho potrebujú.

Za 1 liter materského mlieka obdržíte 6,64 €.

Bližšie informácie
Vám veľmi radi poskytnú pracovníci
Novorodeneckej kliniky v Nových Zámkoch
osobne alebo telefonicky na čísle: 035 / 691 2868

Za Vašu pomoc Vám ďakujú chorí, nezrelí novorodenci a personál novorodeneckej kliniky.Novorodenecká klinika FZaSP TU a SZU FNsP

Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky, tel: 035 / 691 2 627

e-mail: neonatal@nspnz.sk

www.nspnz.sk/neonatal