Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

NEONATOLOGICKÁ KLINIKA

Úvod

NEONATOLOGICKÁ KLINIKA

KLINIKA
TELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Klaudia Demová, PhD.
Pracovňa: 035 / 691 2202
Oddelenie: 035 / 691 2121
Lekárska izba: 035 / 691 2627
klaudia.demova@nspnz.sk

Pracovňa primára prízemie monobloku (východný trakt priestory kliniky FBLR)


VEDÚCA SESTRA

doc. PhDr. Gabriela Magyarová, PhD.
Pracovňa: 035 / 691 2227
Oddelenie: 035 / 691 2627
Oddelenie: 035 / 691 2827
gabriela.magyarova@nspnz.sk


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


3. POSCHODIE MONOBLOKUNEONATOLOGICKÁ KLINIKA

FNsP, Slovenská 11 A
940 34 Nové Zámky

TELEFÓN
035 / 691 2827
035 / 691 2227

EMAIL
neonatal@nspnz.sk
CHARAKTERISTIKA

PERINATOLOGICKO-NEONATOLOGICKÉ CENTRUM
NEONATOLOGICKÁ KLINIKA VŠ ZASP SV. ALŽBETY

Starostlivosť o najmenšie, čerstvo narodené bábätká je úlohou odboru neonatológia, ktorý sa zaoberá prevenciou, ošetrovaním, diagnostikou a liečením novorodencov. V Slovenskej republike je starostlivosť o novorodeniatka počas ich pobytu v nemocnici riadená koncepciou zdravotnej starostlivosti v odbore neonatológia, ktorá bola vydaná Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky poskytuje starostlivosť novonarodeným detičkám na všetkých úrovniach, podľa ich zdravotného stavu: na úseku rooming-in, na jednotke intenzívnej starostlivostijednotke resuscitačnej starostlivosti o novorodencov. Najmenšie detičky s hmotnosťou pod 1 250 g, novorodenci so závažnými ochoreniami, ktorí vyžadujú špeciálne liečebné postupy a novorodenci liečení riadenou hypotermiou pri závažnom nedostatku kyslíka ležia na jednotke vysoko­špeciali­zovanej sta­rost­livosti o novoro­dencov.

Na neonatologickej klinike spracovávame darcovské materské mliečko v banke ženského mlieka. Transportným systémom zabezpečujeme prevoz chorých a nezrelých novorodencov. Detičky, ktoré sa narodili rizikové alebo choré sledujeme v ambulancii pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom.


KEĎ SA DIEŤATKO NARODÍ

ČO SI VZIAŤ SO SEBOU DO PÔRODNICE

Moment pôrodu je dlho očaká­vaná chví­ľa pre mamič­ku i celú rodinu. Mamičky sa na pô­rod tešia, ale sa pôrodu aj obávajú. Pôrod je krásna i náročná udalosť pre mamičku a dieťatko.

Obaja, mamička i dieťatko môžu byť po pôrode unavení a zároveň i zvedaví: aký je môj synček, moja dcérka, konečne ju uvidím. Aj bábätko sa teší na svoju mamičku. Bezprostredne po pôrode je veľmi čulé práve preto, aby všetkými zmyslami mohlo cítiť jej prítomnosť. Ak je mamička i dieťatko zdravé a pôrod prebehol bez komplikácií, dieťatko vám radi položíme na bruško. Dieťatko tak opäť bude cítiť teplo mamičkinho tela, počuť zvuky, ktoré sú mu dôverne známe a ak si ho zľahka rukou pridrží na tele, bude cítiť aj prvý dotyk od maminky, ktorý je jedinečný. Pri pôrode môže byť prítomný aj otecko, ktorý takto môže neopakovateľnú chvíľu prežívať spolu s nimi. Po chvíli sa dieťatko upokojí a pravdepodobne i zaspí. Personál dokončí prvé ošetrenie dieťatka, ako i vaše ošetrenie po pôrode. I po týchto úkonoch je možné, aby ste zostali so svojím dieťatkom nepretržite. Naša nemocnica získala titul Baby friendly hospital, teda Nemocnica priateľská k deťom 23.6.1997, Nemocnica v súčasnosti tento certifikát nemá, avšak sa snažíme čo najviac vychádzať v ústrety mamičkám a ich deťom, aby sme mohli pravidelne recertifikovať tento titul podľa najnovších požiadaviek. Mamičku prenesieme z pôrodnej sály na oddelenie rooming-in s dieťatkom v náručí, kde ich spoločný pobyt pokračuje.

V pôrodnej sále je pre dieťatko pripravený novorodenecký kútik, ktorý slúži na prvé ošetrenie zdravého dieťatka.
Nachádzajú sa tu však aj prístroje a pomôcky, pripravené okamžite pomáhať, ak má dieťatko ťažkosti alebo sa narodilo skôr. Výhrevné lôžko nie je len postieľka, ktorá udržiava primerané teplo pre dieťatko, je na ňom aj prístroj, ktorý dýcha za bábätko, ak ono nedýcha samo, alebo nedýcha dostatočne. Nachádza sa tu prístroj na sledovanie počtu úderov srdiečka, krvný tlak a zároveň sníma, či je dostatočné množstvo kyslíka v krvi. Sú tu pomôcky na zabezpečenie funkcie životne dôležitých orgánov, dýchacích ciest, práce srdiečka, podávanie liekov a infúzií do žíl. Špeciálne lôžka sa nachádzajú na sále pre spontánne aj pre operačné pôrody a vždy je k dispozícii ďalšie kompletne pripravené takéto lôžko aj keď sa detičiek jednej maminke naraz narodí viac.

Ak dieťatko vyžaduje ďalšiu odbornú starostlivosť, na treťom poschodí sa nachádzajú jednotky intenzívnej, resuscitačnej a vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov poskytujúce ošetrovanie a liečbu rizikovým, nezrelým alebo ťažko chorým novorodencom. Na toto oddelenie bábätká prenášame transportným systémom, ktorý zabezpečí teplo, dýchanie bábätka, ale aj podávanie vnútrožilových liekov a samozrejme sledovanie jeho životných funkcií.

Každé dieťatko musí mať zabezpečené pohodlie a plný rozsah starostlivosti, ktorú si po narodení jeho stav vyžaduje.

ŠPECIÁLNE POMÔCKY A PRÍSTROJE SÚ PRIPRAVENÉ OKAMŽITE POMÁHAŤ


STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVÉ DETIČKY

Zdraví novorodenci po bezproblémovom pôrode sú ošetrovaní na úseku starostlivosti o fyziologických novorodencov, rooming-in. Prevádzka je organizovaná tak, aby mamička a jej dieťatko podľa možnosti neboli vôbec oddelení. V roku 1997 bolo novorodenecké pracovisko v Nových Zámkoch ocenené medzinárodným titulom UNICEF „Baby Friendly Hospital”, ktorý v súčasnosti nemá. Pre mamičky sa pravidelne organizujú videokurzy spojené s prednáškami o význame dojčenia pre zdravý vývoj novorodencov. Uprednostňujeme výživu dieťatka dojčením pred podávaním mlieka z fľaše. Šestonedieľkam po pôrode sa venuje mimoriadna starostlivosť smerujúca k získavaniu vedomostí a zručností pri každodennom ošetrovaní svojho dieťaťa.

Každý deň je na úseku rooming-in vizita, počas ktorej lekár dieťatko vyšetrí a rozhodne o prípadných ďalších vyšetreniach. Podľa potreby je dieťatko vyšetrené lekárom aj niekoľko krát denne. Informácie o dieťatku môžete získať po vizite alebo popoludní, keď sú dostupné i výsledky vyšetrení, ak boli vášmu dieťatku nejaké robené.

ÚSEK ROOMING-IN – ŠESTONEDELIE

Niektoré vyšetrenia sa robia všetkým detičkám. Ide o takzvané skríningové vyšetrenia, ktoré slúžia na včasné odhalenie chorôb a umožnia tak ich skorú liečbu. Skríningové vyšetrenie krvi sa robí každému dieťatku. Odoberá sa pri ňom krv z pätičky na špeciálny papierik, ktorý sa posiela do celoslovenského centra. Vyšetrením sa sleduje chýbanie alebo nadprodukcia určitých látok, ktoré môžu odhaliť také ochorenia ako sú fenylketonúria (chýbanie špeciálnej látky nevyhnutnej pre využitie jednej zložky bielkovín), vrodená hypotyreóza (porucha funkcie štítnej žľazy), vrodená adrenálna hyperplázia (porucha nadobličiek), cystická fibróza (ochorenie pľúc). Dobrý výsledok týchto vyšetrení sa neoznamuje. Centrálne skríningové laboratórium kontaktuje nemocnicu alebo lekára vášho dieťatka iba v prípade, že požaduje opakovať odber pre spresnenie diagnózy pri nejednoznačných výsledkoch, alebo je potrebné ďalšie vyšetrenie dieťatka.

K ďalším skríningovým vyšetreniam patrí vyšetrenie obličiek (ľadvín), ktoré sa robí nebolestivým ultrazvukovým vyšetrením, takým istým, akým sme sledovali vaše dieťatko, kým ste ho mali ešte v brušku.

Každé dieťatko má vyšetrenie aj pomocou malej sondičky, ktorá sa umiestni na 1 minútu na pravú ručičku a potom na 1 minútu na nožičku dieťaťa. Toto vyšetrenie sleduje prácu srdiečka a pomáha odhaliť vrodenú chybu srdiečka.

Lekára zaujíma i zrak a sluch. Od roku 2004 realizujeme skríning kongenitálnej katarakty a od roku 2005 skríning poruchy sluchu. Jednoduchým „zasvietením“ do očka dieťatka oftalmoskopom lekár zistí, či sú všetky vrstvy očka priepustné pre svetlo a či dieťatko nemá vrodený zákal. Na vyšetrenie sluchu sa využíva prístroj, ktorý vydáva tichučké klopkanie a sleduje, či uško dieťatka na tento zvuk reaguje. Toto vyšetrenie nie je bolestivé, detičkám vložíme do vchodu do uška maličkú sondičku a počkáme, kým prístroj urobí potrebné meranie.

SKRÍNINGOVÉ VYŠETRENIA

Pre každé dieťatko je v postieľke pripravený monitor dýchania, ktorý sleduje dýchacie pohyby a pri ich vynechaní spustí zvukový alarm. Je to rovná platňa umiestnená pod bábätkom alebo prehnutý valček pripnutý na plienočke opierajúci sa o bruško bábätka.

Pred odchodom do domáceho prostredia absolvujú mamičky aj kurz praktického oživovania novorodenca pri neočakávanom zlyhaní životných funkcií.

Počas návštevy môžete svoje dieťatko ukázať cez okienko. So svojimi príbuznými sa môžete na krátku dobu stretnúť na chodbe pred oddelením.

CHODBA NEONATOLOGICKEJ KLINIKY

 

Na novorodeneckej klinike je zriadená aj observačná izba určená na pozorovanie detičiek, ktoré majú riziká alebo prechodné problémy obyčajne súvisiace s ich prispôsobením sa na život už mimo mamičkinho bruška. Prístup mamičky na túto izbu je 24 hodín denne. Telefónne číslo na tento úsek je 035 / 691 2301.

IZBA NA POZOROVANIE DETÍ (OBSERVAČNÁ IZBA)

Úsek fyziologických novorodencov má 16 lôžok. Ročne tu poskytneme starostlivosť viac ako tisícom zdravých novorodeniatok. Priemerná ošetrovacia doba je 4,79 dňa.


STAROSTLIVOSŤ O CHORÝCH NOVORODENCOV

Ak sa dieťatko nemá dobre, je choré, narodené predčasne, či príliš malé, musí byť liečené na vyšších úsekoch starostlivosti. Najvyššiu úroveň s plným rozsahom starostlivosti aj o najkritickejších novorodencov predstavujú perinatologické centrá. Tieto majú zriadené všetky úseky starostlivosti o chorých novorodencov (jednotku vysokošpecializovanej starostlivosti, resuscitačnej starostlivosti, intenzívnej starostlivosti). Nachádzajú sa v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Martine, Nových Zámkoch a v Prešove. Štatút vysokošpecializovaného perinatologického centra bol novorodeneckému pracovisku v Nových Zámkoch zo strany Ministerstva zdravotníctva SR udelený v roku 1997. Novorodenecká klinika v Nových Zámkoch zabezpečuje starostlivosť závažne chorým novorodencom zo spádovej oblasti okresov Nové Zámky, Galanta, Komárno, Dunajská Streda a Levice. Najvyššiu úroveň starostlivosti, pre veľmi nezrelých a kriticky chorých novorodencov zabezpečuje aj pre celý Trnavský a Nitriansky kraj. Sú tu liečené detičky, ktoré vyžadujú, aby za ne dýchali prístroje, detičky, ktorým sú podávané vnútrožilovo lieky na podporu činnosti srdiečka, rovnako i deti, ktoré vyžadujú vnútrožilovú výživu a novorodenci majúci iné závažné ochorenia.

ÚSEKY JRSN A JVSN

Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov (JRSN) má 5 lôžok. Ležia tu novorodenci, ktorí sa narodili chorí a vyžadujú prístroje na podporu dýchania alebo lieky na podporu práce srdiečka, či na stabilizáciu vnútorného prostredia. Tiež tu ležia novorodenci s pôrodnou hmotnosťou od 1 250 do 1 500 g.

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov (JVSN) časti Perinatologického centra má 5 lôžok. Poskytujeme tu starostlivosť novorodencom v najkritickejšom zdravotnom stave, ktorí vyžadujú vysoko­frekvenčnú oscilačnú ventiláciu či pridávanie Nitric-oxidu v umelej pľúcnej ventilácii pri závažných poruchách dýchania, novorodencom s extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou pod 1 250 g a tým, ktorí vyžadujú dlhodobú vnútrožilovú výživu. Na tomto úseku sú aj novorodenci liečení riadenou hypotermiou, pri ktorej sa udržiava presne nastavená znížená telesná teplota dieťatka, aby sa ochránili mozog a ďalšie orgány pred poškodením pri závažnom nedostatku kyslíka u detí, ktoré boli kriesené.

NA JEDNOTKÁCH JVSN A JRSN POMÁHAME TÝM NAJMENŠÍM A NAJKRITICKEJŠÍM BÁBÄTKÁM

Ak sa chcete informovať o vašom dieťatku, najvhodnejšie je hovoriť s lekárom osobne. O svojom dieťatku sa informujte po vizite, po 10:30 hod. Stručnejšie informácie vám môžeme poskytnúť cez telefón, podrobnejšie informácie poskytujeme osobne a len rodičom dieťaťa. Telefónne číslo na jednotku vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov a jednotku resuscitačnej starostlivosti o novorodencov je: 035 / 691 2627.

PRÍBEHY Z INKUBÁTORA

AKO SA LIEČIA BÁBÄTKÁ NA JVSN A JRSN

ÚSEK JISN

Keď sa zdravotný stav novorodeniatka zlepšuje, keď už nie je nevyhnutné, aby za dieťatko dýchali prístroje, učí sa už stráviť mliečko podané do žalúdka a podobne, postupuje na ďalšie úseky starostlivosti až po jednotku intenzívnej starostlivosti pre novorodencov. So zlepšovaním stavu sa tieto detičky dostanú až späť do rúk ich mamičiek, ktoré sú spolu s dieťatkom v nemocnici, kde sa učia o neho starať, vykonávať bežné denné činnosti, ako i špecializovanú starostlivosť (napr. rehabilitáciu).

Ak sa chcete informovať o vašom dieťatku, informujte sa po vizite, po 10:30 hod. Telefónne číslo na jednotku intenzívnej starostlivosti o novorodencov (JISN) je: 035 / 691 2331.

Jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov má 19 lôžok.

ÚSEK JINS


Na Novorodeneckej klinike v Nových Zámkoch sa postaráme o viac ako 400 závažne chorých novorodencov ročne, pričom takmer 100 z nich má pôrodnú hmotnosť nižšiu ako 1500g. Ošetrovacia doba je na úsekoch patologických – chorých novorodencov rôzna, závisí od zdravotného stavu dieťatka a jeho pôrodnej hmotnosti. Niektoré najmenšie deti si vyžadujú i niekoľko mesačnú hospitalizáciu.

PERSONÁL

Na Novorodeneckej klinike pracuje:

11 lekárov
45 sestier
6 praktická sestra
5 sanitárky.


PREVOZ CHORÉHO NOVORODENCA

Súčasťou starostlivosti o novorodencov je aj neonatologický transportný systém. Tento je určený na prevoz novorodencov. Je vybavený prevozovým inkubátorom, ktorý udržiava správnu teplotu prostredia, aby dieťatku počas celého prevozu sanitkou nebola zima alebo príliš teplo. Zároveň zabezpečuje dýchanie dieťatka, podávanie potrebných liekov a nepretržité sledovanie jeho životne dôležitých funkcií, najmä práce srdiečka, dýchania a množstva kyslíka v krvi. Aj keď je snaha, aby prevoz novorodenca bol čo najjemnejší, stále je pre dieťatko najvýhodnejšie, ak sa vie dopredu o jeho ochorení alebo predčasnom narodení, aby sa transportovala ešte tehotná mamička.


DLHODOBÉ SLEDOVANIE CHORÝCH DETÍ (AMBULANCIA)

Ak má dieťatko dlhodobé následky alebo riziko rozvoja takýchto následkov, bude navštevovať ambulanciu pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom. Detičky sú v týchto ambulanciách sledované do tretieho roku života. Lekár špecialista pre deti, ktoré mali ťažkosti z obdobia tehotnosti, pôrodu alebo novorodeneckého obdobia, sleduje tieto deti z pohľadu ich duševného, pohybového vývoja, rastu, zmyslového vnímania, stavu výživy a niektoré parametre z krvi (či majú dostatok látok pre krvotvorbu, správny rast kostí a podobne). Rizikové deti musia absolvovať aj ďalšie vyšetrenia špecialistami (očný lekár, lekár pre ochorenia nervového systému, rehabilitačný pracovník, špecialisti na vývoj reči a pod). Cieľom je včas odhaliť možné poruchy a správne ich korigovať, aby sa nezhoršovali, aby došlo k ich náprave, alebo len poradiť mamičkám pri vytváraní vhodných podmienok na mieru pre dané dieťatko.

Telefonicky je možné sa informovať v stredu medzi 9,00-12,00 hod na čísle: 035 / 691 2408


UČÍME SA MY, UČÍME AJ INÝCH

Novorodenecká klinika v Nových Zámkoch sa stala na základe splnenia všetkých podmienok školiacou klinikou Trnavskej univerzity a Vysokej školy ZaSP sv. Alžbety a SZU Bratislava. Aktívne sa zapája do pregraduálnej a postgraduálnej výuky lekárov a sestier, organizuje odborné stáže, semináre, ako i kongresy s medzinárodnou účasťou. Novorodenecká klinika v spolupráci s UNICEF organizuje školenia pre zdravotníckych pracovníkov v podpore dojčenia ako prirodzeného spôsobu výživy detí. Novorodenecká klinika sa podieľa na tvorbe odbornej literatúry a neonatologických vzdelávacích programov. Klinika dlhodobo spolupracuje s neonatologickými centrami v Salt Lake City a Edinburgu, pričom sa významnou mierou pričinila o úspešnú realizáciu medzinárodných grantov Project Hope zameraný na výuku resuscitácie pre lekárov a sestry pracujúcich na novorodeneckých pracoviskách a Trasher Research Fund zameraný na zvýšenie kvality ošetrovateľskej starostlivosti. V rámci projektu mali možnosť lekári a sestry nadobudnúť skúsenosti priamo na jednotke intenzívnej starostlivosti o novorodencov v Univerzitnej nemocnici v Salt Lake City a na výmenu 18 sestier, lekárov, respiroterapeutov a špecialistov na výživu navštívilo priamo Neonatologickú kliniku v Nových Zámkoch.


HNIEZDO ZÁCHRANY

HNIEZDO ZÁCHRANY

Pre detičky, ktoré sú zdravé, ale potrebujú pomoc, lebo ich mamička nemá možnosť sa o dieťatko postarať a nechce dieťatku ublížiť a je v núdzi, bolo zriadené v Nových Zámkoch hniezdo záchrany. Je to miestnosť s vyhriatym inkubátorom, do ktorého môže matka v núdzi vložiť svoje dieťatko. Po zatvorení rolety sa na novorodeneckom pracovisku rozsvieti signalizačné svetlo a ozve sa zvukový alarm, čo je signál pre personál, že mamička vložila dieťatko do inkubátora. Toto dieťatko bude prevezené na oddelenie, ošetrené a bude o neho s láskou postarané. Detičky, ktoré sa dostanú do hniezda záchrany, sú umiestňované v rodinách, ktoré majú záujem starať sa o ne.

HNIEZDO ZÁCHRANY


NADÁCIA NOVORODENECKÁ KLINIKA

NADÁCIA

Poskytovať vysokošpecializovanú starostlivosť extrémne nezrelým a kriticky chorým novorodencom môže zdravotnícky personál len pomocou veľmi špecifickej zdravotníckej techniky. Všetky prístroje, monitorovacie zariadenia ale aj pomôcky musia byť osobitne vyrobené tak, aby vyhovovali maličkému telu novorodeniatka. Takáto zdravotnícka technika a tieto pomôcky sú veľmi drahé. Novorodenecká klinika v Nových Zámkoch sa rozhodla, že zabezpečí pre detičky potrebné prístroje a pomôcky primerane k veľkosti ich drobného telíčka, aby mohla poskytovať vysokošpecializovanú a kvalifikovanú starostlivosť. Keďže nie sú dostupné dostatočné prostriedky na nákup všetkých potrebných pomôcok, prístrojov, ale i odbornej literatúry za peniaze získané od zdravotných poisťovní, zriadili sme nadáciu na pomoc najmenším:

Novorodenecká klinika Nové Zámky n.f.
FNsP, Slovenská 5587/11A, Nové Zámky 940 34
Číslo účtu: 2666923951/0200
IBAN: SK7602000000002666923951
Banka: VÚB Banka Nové Zámky
IČO: 37855239
DIČ: 2022925212

Tu sa zbierajú finančné príspevky od darcov a sponzorov na kúpu prístrojov a zdravotnej techniky pre novorodencov. Vďaka tomu sa nám podarilo zakúpiť špičkové inkubátory zabezpečujúce nielen dostatočný teplotný komfort, ale umožňujúce aj veľmi presné podávanie kyslíka, zvlhčovanie ovzdušia v inkubátore a polohovanie dieťatka. Za ďalšie prostriedky sme zakúpili špeciálny kriesiaci prístroj, ktorý pomáha po pôrode deťom, ktoré sa nevedia dostatočne nadýchnuť samé lebo majú nezrelé pľúca. Zakúpili sme aj dýchací prístroj pre deti s ťažko poškodenými pľúcami, ktorý umožňuje dýchanie vysokofrekvenčnou oscilačnou ventiláciou.

Novorodenecká klinika sa s vďakou obracia na všetkých, ktorí majú snahu pomôcť najmenším detičkám, alebo majú ochotu darovať svoje 2% z dane v prospech nadácie a umožnia nám tak zakúpiť ďalšiu potrebnú techniku.


KLINICKÉ ŠTÚDIE VYKONÁVANÉ NA ODDELENÍ

   • Peri-Neo-Infos – možnosti elektronického spracovania klinických podkladov a získavanie markerov pre identifikáciu kvality starostlivosti v neonatológii – projekt pre neonatologické pracoviská v SR v spolupráci s MZ SR a UZIŠ
   • Incidencia osteopénie u novorodencov s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou, diagnostické markery a možnosti ovplyvnenia parenterálnou a enterálnou výživou; projekt v spolupráci s perinatologickými centrami v SR
   • Incidencia kolonizácie a infekcie matky a dieťaťa betahemolytickým streptokokom skupiny A, vertikálny prenos – v spolupráci s klinikou mikrobiológie
   • Dieťa diabetickej matky, embryo a fetopatia u novorodenca, incidencia klinických prejavov, morbidita a mortalita – v spolupráci s neonatologickými jednotkami intenzívno-resuscitačnej starostlivosti v SR
   • Možnosti aplikácie rámcových štandardov v ošetrovaní v neonatológii – projekt pre neonatologické pracoviská v SR v spolupráci s MZ SR, štandardy boli vydané vo vestníku MZ SR 15. decembra 2009
   • Možnosti využívania grafického zobrazenia pľúcnej mechaniky u ventilovaných novorodencov sestrami – v spolupráci s neonatologickými jednotkami intenzívno-resuscitačnej starostlivosti v SR, naše pracovisko je hlavným koordinátorom
   • Antropometrické ukazovatele u novorodencov rómskej subpopulácie – v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK
   • Kontinuálne monitorovanie cerebrálnych funkcií pomocou aEEG
   • Riadená hypotermia novorodencov s hypoxicko-ischemickou encelopatiou
   • Surveillance infekcií
   • Apgar study


OSTATNÉ AKTIVITY ODDELENIA

   • Popri novorodeneckej klinike pracuje Klub matiek, zabezpečuje poradenskú službu pre rodičov ohľadne dojčenia, starostlivosti o novorodenca v domácom prostredí, výučbu kardiopulmonálnej resuscitácie pre rodičov.
   • Súčasťou pracoviska je Banka ženského darcovského mlieka, ktorá vlastnou transportnou službou zváža a spracováva darcovské materské mlieko pre novorodencov s extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou, s ochoreniami GIT-u a vybranými metabolickými poruchami.
   • Sme výukovým pracoviskom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a VŠ Z aSP sv. Alžbety v Bratislave. Zabezpečujeme zaškolenie na našom pracovisku (lekárov i sestier), odborné vedenie prác školencov. Podieľame sa na prednáškovej činnosti.
   • Každoročne vypracovávame celoslovenskú analýzu neonatálnej mortality a morbidity a prislúchajúcich intervenčných stratégií od roku 1995, ako i analýzu dlhodobej mortality a morbidity u detí evidovaných v ambulancii pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom.
   • V roku 2010 sme zrealizovali medzinárodnú konferenciu za účasti 8 zahraničných profesorov zameranú na problematiku neonatológie.
   • Podieľali sme sa ako hlavný koordinátor pri vytváraní koncepcie odboru neonatológie, Národného perinatologicko-neonatologického programu, návrhu siete neonatologických pracovísk podľa diferencovanej úrovne starostlivosti a inovovanej Správy o novorodencovi a jej elektronického spracovania a výstupov – program Peri-Neo-Infos.
   • Aktívne pracujeme vo výbore Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti, v Sekcii sestier pracujúcich v neonatológii a v Národnom výbore na podporu dojčenia.
   • Podieľali sme sa na zostavení publikácie pre rodičov nezrelých novorodencov: Narodili sme sa nezrelí…
   • Spolupracovali sme s UNICEF-om pri torbe publikácie: Sprievodca matky v starostlivosti o dieťa.
   • V 5-ročných intervaloch na základe výsledkov medzinárodných výskumov aktualizujeme Neonatologický národný resuscitačný program pre všetky pracoviská v SR

BANKA ŽENSKÉHO MLIEKA


PLÁNOVANÉ AKTIVITY ODDELENIA

   • Každoročne zrealizujeme celoslovenskú analýzu dát neonatálnej mortality a morbidity a navrhneme na základe jej výsledkov aktuálnu intervenčnú stratégiu.
   • Pokračujeme v práci vo výboroch odborných spoločností: Sekcie sestier pracujúcich v neonatológii, Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti pri Slovenskej lekárskej spoločnosti, Neonatologickej sekcie Slovenskej lekárskej komory, pracujeme v Národnom výbore na podporu dojčenia.
   • Každoročne sa aktívne zúčastníme domácich a zahraničných podujatí
   • Realizujeme kurzy resuscitácie a stabilizácie v jednotlivých satelitných nemocniciach pre lekárov a sestry slúžiacich na novorodeneckých pracoviskách
   • Pripravíme a zrealizujeme kurz na tému „Umelá ventilácia novorodencov“ a „Riadená hypotermia pri postihnutí mozgu nedostatkom kyslíka“.


AKO NAŠA KLINIKA VZNIKLA?

V roku 1954 vznikli 2 samostatné izby pre novorodencov, ktoré boli súčasťou detsko-dojčenského oddelenia. Novorodenecký úsek patril organizačne ku gynekologicko-pôrodníckemu oddeleniu a metodicky k detskému oddeleniu. Pozostával z 2 izieb: 1 pre fyziologických a 1 pre patologických novorodencov s 2 inkubátormi. V roku 1976 mal novorodenecký úsek k dispozícii 35 lôžok a 8 inkubátorov. Lekárom novorodeneckého úseku bol MUDr. F. Bauer, vrchnou sestrou sa stala Serafína Borosová, staničnou sestrou Lenka Chuťková.

V roku 1982 sa novorodenecký úsek presťahoval do novej budovy NsP, ako druhý na Slovensku zaviedol systém rooming-in (spoločný pobyt mamičky s dieťatkom na izbe). Počet lôžok bol 36. Staničnou sestrou na rooming-ine bola Helena Brezanská.

Dňa 14.6.1984 bol otvorený úsek novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou, ktorý mal počet lôžok 12. Staničnou sestrou na úseku novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou sa stala Eva Kissová.

1.7.1984 bola zriadená pri novorodeneckom úseku Banka ženského mlieka.

O dva roky, 1.5.1986 sa novorodenecký úsek osamostatnil od detského oddelenia, vzniklo samostatné novorodenecké oddelenie a primárom oddelenia sa stal MUDr. F. Bauer. Vrchná sestra bola Lenka Chuťková, staničná sestra Eva Kissová a Helena Brezanská. Oddelenie pozostávalo z úseku rooming-in, banky materského mlieka, úseku novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou a jednotky intenzívno-resuscitačnej starostlivosti (JIRS).

1.1.1987 v rámci organizačnej štruktúry novorodeneckého oddelenia bola otvorená ambulancia pre dlhodobé sledovanie rizikových novorodencov, lekárkou sa stala MUDr. Valéria Dancziová.

Od 1.12.1988 zabezpečuje Novorodenecké oddelenie v Nových Zámkoch preklady nezrelých novorodencov aj z okresu Komárno, Galanta a Dunajská Streda.

Oddelenie sa rozvíjalo aj ďalej. 23.6.1997 sme sa stali držiteľmi titulu UNICEF – Baby Friendly Hospital Initiative (nemocnice priateľské k deťom). Vrchnou sestrou bola Helena Brezanská, staničné sestry boli Eva Kissová, Mária Vachová. (Vyvíjame veľké úsilie v podpore dojčenia v starostlivosti o novorodencov a ich mamičky, aby sme mohli pravidelne recertifikovať tento titul podľa najnovších požiadaviek, keďže v súčasnosti tieto certifikáty nie sú udeľované.)

V tom istom roku, 25.11.1997, sme sa na základe rozhodnutia MZ SR stali perinatologickým centrom, kde sa sústreďujú vysokorizikoví, kriticky chorí novorodenci a novorodenci s pôrodnou hmotnosťou nižšou ako 1 250g z celého spádového územia nitrianskeho a trnavského regiónu.

Naše pracovisko sa zapojilo aj do vzdelávania sestier a lekárov. 1.9.1999 v zmysle zákona č. 274/94 Zb.§56, ods.2 a 4 bola zriadená Novorodenecká klinika Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity a 1.11.2000 sme sa stali školiacim pracoviskom Slovenskej zdravotníckej univerzity v odbore NEONATOLÓGIA, neskôr Vysokej školy ZaSP sv. Alžbety v Bratislave.


FOTOGALÉRIE A REPORTÁŽE Z PODUJATÍ


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021