Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Ako podať sťažnosť

Ak nie ste spokojní s prístupom lekára, sestry, ošetrovateľa či sanitára alebo máte pocit, že rozhodnutie zdravotníckeho zamestnanca o liečbe nebolo správne, môžete písomne požiadať o prešetrenie prístupu zdravotníckeho zamestnanca či prešetrenie postupu poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

Sťažnosť môžete podať:
  • emailom do centrálnej podateľne na emailovú adresu: email@nspnz.sk,
  • osobne, ak neviete podať sťažnosť písomne a dostavíte sa na referát kontroly a sťažností, kde bude s Vami spísaný záznam o ústne podanej sťažnosti.


Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky je povinná, informovať vás o výsledku šetrenia.

Ak bude vyjadrenie vedenia pre vás neuspokojivé, môžete sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý sídli na ul. Coboriho č. 2 Nitra 949 01, resp. rovno do centrály Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorá sídli na ul. Žellova č. 2 Bratislava 829 24.

Vašu sťažnosť máte možnosť poslať aj na Ministerstvo zdravotníctva SR.

Písomná žiadosť o prešetrenie sťažnosti musí obsahovať:

✓ vaše kontaktné údaje (celé meno, adresa, kontakt),
✓ stručný popis problému,
✓ dátum spísania sťažnosti a vlastnoručný podpis.

Súvisiace predpisy:

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021