Ponuka na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky


  • Podmienky predaja
Podmienky predaja
Obhliadka:

Pre záujemcov bude umožnené vykonať v mieste uloženia fyzickú obhliadku odpredávaného majetku. Miesto obhliadky sa nachádza v areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky.

Žiadosť o obhliadku môžu záujemcovia predkladať:


Podmienky odpredaja:

Kritériom pri prevode je výška cenovej ponuky od uchádzača, ktorá musí byť minimálne vo výške stanovenej ceny. Odpredaj bude realizovaný na základe kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzatvorenej medzi správcom majetku a uchádzačom.

Úhrada ceny za predmet odpredaja musí byť výhradne v eurách a vykonaná na základe faktúry pred prevzatím predmetu odpredaja.

Odvoz, naloženie a manipuláciu s predmetom odpredaja si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo.


Informácie budú záujemcom poskytnuté na adrese:

Odbor informatiky, Slovenská 11A, Nové Zámky, (tel. č.: 035 / 691 2132  Mgr. H. Cviková, e-mail: hana.cvikova@nspnz.sk).


Veľkokapacitná tlačiareň PSI Laser PP4050 XP, 4060

PP 4050XP je ideálna laserová tlačiareň na nekonečný ( traktorový ) papier s vysokým výkonom. Vysokovýkonná riadiaca jednotka použitá v laserovej tlačiarne PP 4050XP dokáže spracovať aj tie najzložitejšie dátové toky, ako sú obrovské grafiky, dokumenty plné čiarových kódov alebo iné premenlivé údaje pri plnej rýchlosti tlačiarne až 34 str./min. Tlačiareň PP4050 je vybavená kvalitnou tlačovou jednotkou, ktorá zabezpečí spoľahlivé riešenie pre tlač na nekonečný ( traktorový ) papier v laserovej kvalite a na rôznych tlačových médiách. Voliteľný stohovač papiera iPS 4050 môže poskladať až 3 000 strán bez dozoru operátora.

Počet kusov: 2
Cena zariadenia: 8100,00 €
Stav: Nové / NepoužívanéVeľkokapacitná tlačiareň Printronix P8C20

Riadková maticová tlačiareň Printronix P8C20 má rýchlosť tlače 2000 riadkov za minútu. Táto uzavretá skriňová tlačiareň je ideálna pre kancelárske prostredie, kde je potrebné udržať akustické emisie na minimálnej úrovni. Modulárna konštrukcia skriňovej tlačiarne a široký výber možností manipulácie s papierom ju predurčujú na použitie v hlukovo nepriaznivých oblastiach vašej spoločnosti, kde sa prevádzkujú veľké bez obslužné tlačové aplikácie.

Počet kusov: 3
Cena zariadenia: 4912,00 €
Stav: Nové / NepoužívanéFiškálna tlačiareň DN TH230+

TH230+ je ideálna na tlač účteniek, kupónov, poukážok a transakčných dokumentov na pokladniciach. Jej mimoriadne vysoká rýchlosť tlače znamená, že poskytuje aj optimálnu podporu pri snímaní účteniek v pokladničných aplikáciách a zabezpečuje, že nedochádza k žiadnym oneskoreniam pracovných postupov pri pokladni.

Počet kusov: 5
Cena zariadenia: 243,00 €
Stav: Nové / NepoužívanéTermo tlačiareň ZEBRA HC100

Tlačiarne HC100 značky Zebra umožňujú jednoduchú tlač náramkov na zápästie s ľahko vymeniteľnými kazetami. Zebra ponúka širokú škálu veľkostí náramkov, materiálov a farieb, aby spĺňali všetky požiadavky.

Počet kusov: 8
Cena zariadenia: 149,00 €
Stav: Nové / NepoužívanéTermo tlačiareň ZEBRA ZXP3

Tlačiareň plastových kariet Zebra ZXP Series 3 pre jedno- a obojstrannú monochromatickú a farebnú tlač je vybavená modernou technológiou potlače ZRaster™, ktorá zabezpečuje vynikajúcu kvalitu potlače aj pri vysokých rýchlostiach tlače. Zaujímavá cena, výborné vlastnosti a výkon robia z tejto tlačiarne výbornú voľbu.

Počet kusov: 8
Cena zariadenia: 294,00 €
Stav: Nové / Nepoužívanélogo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021