Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

LEKÁRSKA KNIŽNICA

LEKÁRSKA KNIŽNICA




TELEFÓNNY KONTAKT



PRE ZAMESTNANCOV:


  • výpožičky: prezenčné, absenčné, medziknižničná výpožičná služba
  • spracovanie rešerší retrospektívnych zo zahraničných biomedicínskych databáz
  • konzultácie: citačné normy, pokyny autorom
  • reprografické služby

PRE OSTATNÝCH:


  • výpožičky z fondu lekárskej knižnice


Nájdete nás na prízemí monobloku.

Uvedené dokumenty si môžete vypožičať prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby. Požiadať o vypracovanie rešerše možno aj e-mailom. Ak nás chcete navštíviť osobne, otvorené máme v pondelok až piatok v čase od 8.00 do 15.00 hod.


  • KNIHY
  • ČASOPISY
  • REŠERŠ
KNIHY

1/2013 Rakovina prsníka. BMČ, BMS 2008 – 2013. 47 zázn. čes., slov.
2/2013 Výskyt epilepsie u jednovaječných dvojčiat. Medline 2002 – 2013. 24 zázn. angl.
3/2013 Probiotiká. BMS 2010 – 2013. 29 zázn. slov.
4/2013 Zápalové ochorenia srdca u detí. Medline, BMČ, BMS 2002- 2013. 142 zázn. čes., slov., angl.
5/2013 Riziká celiakie a asociácia s inými ochoreniami. Medline, BMČ, BMS 1997 – 2013. 49 zázn. angl., čes., slov.
6/2013 Komunikácia sestry s pacientom s narušeným verbálnym prejavom. BMČ, BMS 2005 – 2013. 36 zázn. čes., slov.
7/2013 Rakovina hrubého čreva – komplexná ošetrovateľská starostlivosť. BMČ, BMS 2000 – 2013. 20 zázn. čes., slov.
8/2013 Ulcus ventriculi – krvácanie, liečba, ošetrovateľská starostlivosť. BMČ, BMS 1999 – 2013. 99 zázn. čes., slov.
9/2013 KOŠ o pacienta s depresiou – klinika, diagnostika, liečba, príznaky, predsudky. BMČ, BMS 2005 – 2013. 248 zázn. čes., slov.
10/2013 Silymarin. Medline 2009 – 2013. 200 zázn. angl.
11/2013 Pneumotorax. BMČ, BMS, Medline 2009 – 2013. 200 zázn. angl., čes., slov.
12/2013 Edukácia pacientky po mastektómii prsníka. BMS 2003-2013. 29 zázn. čes., slov.
13/2013 Hyperbarická komora. BMČ, BMS 1997 – 2013. 61 zázn. čes., slov.
14/2013 Komunikačné zručnosti sestier v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti. BMČ, BMS 2004 – 2013. 43 zázn. čes., slov.
15/2013 Manažment jednorázového rúškovania na operačnej sále. BMČ, BMS 2001 – 2013. 31 zázn. čes., slov.
16/2013 KOŠ u náhlej cievnej mozgovej príhody ischemickej. BMČ, BMS 2002 – 2013. 173 zázn. čes., slov.
17/2013 Zdravý životný štýl a jeho význam v prevencii kardiovaskulárnych ochorení. BMČ, BMS 2008 – 2013. 49 zázn. čes., slov.
18/2013 Manažment profesionálnej prípravy sestier na COS. BMČ, BMS 2001 – 2013. 14 strán záznamov.
19/2013 Determinanty chirurgického ošetrovateľstva v podmienkach ADOS. BMČ, BMS 2003 – 2013.
20/2013 Bezpečnosť pacienta ako kritérium kvality poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti. BMČ, BMS, 2003 – 2013. 63 zázn. čes., slov.
21/2013 Význam kolonizácie kože staphilococcus aureus pri atopických drematitídach. BMČ, BMS, Medline 2002 – 2013. 133 strán záznmaov angl., čes., slov.
22/2013 Downov syndróm. BMČ, BMS, Medline 1991 – 2013. 237 zázn. angl., čes., slov.
23/2013 Úlohe sestry pred a po aplikácii spinálnej anestézie. BMČ, BMS 1978 – 2013. 23 zázn. čes., slov.
24/2013 Obchodný plán na zriadenie ambulancie. BMČ, BMS 1996 – 2013. 13 zázn. čes., slov.
25/2013 Nozokomiálne nákazy v chirurgii. BMČ, BMS, Medline 200 – 2013. 15 strán záznamov.
26/2013 Manažment starostlivosti o pacienta po operácii medzistavcovej platničky. BMČ, BMS 2000 – 2013. 3 zázn. čes., slov.
27/2013 Komparácia manažmentu na spoločných operačných sálach a operačných sálach oddelenia. BMČ, BMS 2000 – 2013. 13 zázn. čes., slov.
28/2013 Vedomosti pacienta s diagnózou diabetes mellitus o životospráve. BMČ, BMS 2001 – 2013. 36 zázn. čes., slov.
29/2013 Manažment ošetrovateľstva u pacientov so syndrómom karpálneho tunela . BMS 2002 – 2013. 19 zázn. slov.
30/2013 Riziká syndrómu vyhorenia v práci sestry. BMČ, BMS 2003 – 2013. 66 zázn. čes., slov.
31/2013 Nové trendy v chirurgii gliómov. Medline 2013, 201 zázn. angl., čes., slov.
32/2013 Medzigeneračné vzťahy seniori – mládež. BMČ, BMS 1989 – 2013. 43 zázn. čes., slov.
33/2013 Rakovina prostaty – diagnostika, liečba. BMČ, BMS 2007 – 2013. 102 zázn. čes., slov.

ČASOPISY

Acta chirurgiae, orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca – ČR, 6x ročne
Alkoholizmus a drogové závislosti – SR, 5x ročne
American Journal of Obstetrics and Gynecology – USA, 2×6 čísiel ročne
Anesteziologie a intenzivní medicína – ČR, 6x ročne
Časopis lékařů českých – ČR, 12x ročne
Česká a slovenská farmacie – ČR, 6x ročne
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie – ČR, 6x ročne
Česká a slovenská oftalmologie – ČR, 6x ročne
Česká a slovenská psychiatrie – ČR, 6x ročne
Česká gynekologie – ČR, 6x ročne
Česká radiologie – ČR, 6x ročne
Česká revmatologie – ČR, 4x ročne
Česko – slovenská dermatologie – ČR, 6x ročne
Česko – slovenská patologie a soudní lékařství – ČR, 4x ročne
Česko – slovenská pediatrie – ČR, 12x ročne
Československá psychologie – ČR, 6x ročne
Detský lekár – SR, 4x ročne
Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie – ČR, 4x ročne
Farmaceutický obzor – SR, 12x ročne
Gastroenterológia pre prax – SR, 4x ročne
Gastroenterologie a hepatologie – ČR, 6x ročne
Gynekolog – ČR, 6x ročne
Gynekológia pre prax – SR, 4x ročne
Gynekologie po promoci – ČR, 6x ročne
Interná medicína – SR, 10x ročne
Interní medicina pro praxi – ČR, 12x ročne
Journal of Urology – USA, 12x ročne
Kardiológia pre prax – SR, 4x ročne
Klinická mikrobiologie a infekční lékařství – ČR, 6x ročne
Klinická onkologie – ČR, 6x ročne
Klinická urológia – SR, 3x ročne
Lekársky obzor – SR, 12x ročne
Liečivé rastliny – SR, 6x ročne
Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plastikai Sebészet – MR, 4x ročne
Medicínsky monitor – SR, 6x ročne
Moderní gynekologie a porodnictví – ČR,
Neo – reviews – USA, 12x ročne, elektron.
Neurológia – SR, 3x ročne
Neurológia pre prax – SR, 6x ročne
Nozokomiálne nákazy – SR, 4x ročne
Ošetrovateľský obzor – SR, 4x ročne
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia – SR, 6x ročne
Otolaryngologie a foniatrie – ČR, 4x ročne
Pediatrics – USA, 2×6 čísiel ročne
Pediatria – SR, 6x ročne
Pediatria pre prax – SR, 6x ročne
Postgraduální medicína – ČR, 9x ročne
Pracovní lékařství – ČR, 6x ročne
Praktická flebologie – ČR, 4x ročne
Praktický lékař – ČR, 12x ročne
Psychiatria pre prax – SR, 6x ročne
Rehabilitace a fyzikální lékařství – ČR, 4x ročne
Rehabilitácia – SR, 4x ročne
Remedia – ČR, 6x ročne
Revue medicíny v praxi – SR, 6x ročne
Rozhledy v chirurgii – ČR, 12x ročne
Seminars in Fetal and Neonatal Medicine – USA, 6x ročne
Sestra – ČR, 11x ročne
Sestra – SR, 12x ročne
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo – SR, 4x ročne
Slovenský lekár – SR, 12x ročne
Transfuze a hematologie dnes – ČR, 4x ročne
Úrazová chirurgie – ČR, 4x ročne
Urgentní medicina – ČR, 4x ročne
Urologie pro praxi – ČR, 6x ročne
Vestník ministerstva zdravotníctva SR – SR, periodicita nepravid.
Vnitřní lékařství – ČR, 12x ročne
Zdravotnícke noviny – SR, 52x ročne

REŠERŠ

1/2013 Rakovina prsníka. BMČ, BMS 2008 – 2013. 47 zázn. čes., slov.
2/2013 Výskyt epilepsie u jednovaječných dvojčiat. Medline 2002 – 2013. 24 zázn. angl.
3/2013 Probiotiká. BMS 2010 – 2013. 29 zázn. slov.
4/2013 Zápalové ochorenia srdca u detí. Medline, BMČ, BMS 2002- 2013. 142 zázn. čes., slov., angl.
5/2013 Riziká celiakie a asociácia s inými ochoreniami. Medline, BMČ, BMS 1997 – 2013. 49 zázn. angl., čes., slov.
6/2013 Komunikácia sestry s pacientom s narušeným verbálnym prejavom. BMČ, BMS 2005 – 2013. 36 zázn. čes., slov.
7/2013 Rakovina hrubého čreva – komplexná ošetrovateľská starostlivosť. BMČ, BMS 2000 – 2013. 20 zázn. čes., slov.
8/2013 Ulcus ventriculi – krvácanie, liečba, ošetrovateľská starostlivosť. BMČ, BMS 1999 – 2013. 99 zázn. čes., slov.
9/2013 KOŠ o pacienta s depresiou – klinika, diagnostika, liečba, príznaky, predsudky. BMČ, BMS 2005 – 2013. 248 zázn. čes., slov.
10/2013 Silymarin. Medline 2009 – 2013. 200 zázn. angl.
11/2013 Pneumotorax. BMČ, BMS, Medline 2009 – 2013. 200 zázn. angl., čes., slov.
12/2013 Edukácia pacientky po mastektómii prsníka. BMS 2003-2013. 29 zázn. čes., slov.
13/2013 Hyperbarická komora. BMČ, BMS 1997 – 2013. 61 zázn. čes., slov.
14/2013 Komunikačné zručnosti sestier v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti. BMČ, BMS 2004 – 2013. 43 zázn. čes., slov.
15/2013 Manažment jednorázového rúškovania na operačnej sále. BMČ, BMS 2001 – 2013. 31 zázn. čes., slov.
16/2013 KOŠ u náhlej cievnej mozgovej príhody ischemickej. BMČ, BMS 2002 – 2013. 173 zázn. čes., slov.
17/2013 Zdravý životný štýl a jeho význam v prevencii kardiovaskulárnych ochorení. BMČ, BMS 2008 – 2013. 49 zázn. čes., slov.
18/2013 Manažment profesionálnej prípravy sestier na COS. BMČ, BMS 2001 – 2013. 14 strán záznamov.
19/2013 Determinanty chirurgického ošetrovateľstva v podmienkach ADOS. BMČ, BMS 2003 – 2013.
20/2013 Bezpečnosť pacienta ako kritérium kvality poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti. BMČ, BMS, 2003 – 2013. 63 zázn. čes., slov.
21/2013 Význam kolonizácie kože staphilococcus aureus pri atopických drematitídach. BMČ, BMS, Medline 2002 – 2013. 133 strán záznmaov angl., čes., slov.
22/2013 Downov syndróm. BMČ, BMS, Medline 1991 – 2013. 237 zázn. angl., čes., slov.
23/2013 Úlohe sestry pred a po aplikácii spinálnej anestézie. BMČ, BMS 1978 – 2013. 23 zázn. čes., slov.
24/2013 Obchodný plán na zriadenie ambulancie. BMČ, BMS 1996 – 2013. 13 zázn. čes., slov.
25/2013 Nozokomiálne nákazy v chirurgii. BMČ, BMS, Medline 200 – 2013. 15 strán záznamov.
26/2013 Manažment starostlivosti o pacienta po operácii medzistavcovej platničky. BMČ, BMS 2000 – 2013. 3 zázn. čes., slov.
27/2013 Komparácia manažmentu na spoločných operačných sálach a operačných sálach oddelenia. BMČ, BMS 2000 – 2013. 13 zázn. čes., slov.
28/2013 Vedomosti pacienta s diagnózou diabetes mellitus o životospráve. BMČ, BMS 2001 – 2013. 36 zázn. čes., slov.
29/2013 Manažment ošetrovateľstva u pacientov so syndrómom karpálneho tunela . BMS 2002 – 2013. 19 zázn. slov.
30/2013 Riziká syndrómu vyhorenia v práci sestry. BMČ, BMS 2003 – 2013. 66 zázn. čes., slov.
31/2013 Nové trendy v chirurgii gliómov. Medline 2013, 201 zázn. angl., čes., slov.
32/2013 Medzigeneračné vzťahy seniori – mládež. BMČ, BMS 1989 – 2013. 43 zázn. čes., slov.
33/2013 Rakovina prostaty – diagnostika, liečba. BMČ, BMS 2007 – 2013. 102 zázn. čes., slov.


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021